TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VOS (mẹ): Quý IV/2012 báo lãi sau 3 quý lỗ liên tiếp

21-01-2013 - 22:36 PM | Doanh nghiệp

VOS (mẹ): Quý IV/2012 báo lãi sau 3 quý lỗ liên tiếp

Mặc dù quý IV/2012, LSNT đạt 94,97 tỷ đồng tăng 90% so với quý IV/2011 nhưng do 3 quý đầu năm thua lỗ nên năm 2012 VOS mẹ vẫn lỗ ròng 36 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (mã CK: VOS) công bố báo cáo quý 4/2012 và lũy kế cả năm 2012 của công ty mẹ.

Theo đó, riêng quý IV/2012, doanh thu thuần đạt 560,89 tỷ đồng giảm 18% so với cùng kỳ. Nhưng giá vốn hàng bán chỉ chiếm 72% trong doanh thu thuần trong khi cùng kỳ lên tới 97% nên lợi nhuận gộp đạt 159,44 tỷ đồng tăng mạnh so với mức lãi gộp 20,3 tỷ đồng trong quý IV/2011.

Trong kỳ doanh thu tài chính tăng mạnh trong khi chi phí tài chính giảm 72%, chi phí bán hàng giảm 33%, chi phí QLDN giảm 19% nên kết quả lãi thuần đạt 94,97 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ thuần tới hơn 181 tỷ đồng.

Tuy nhiên lãi khác chỉ có 320 triệu đồng trong khi cùng kỳ hoạt động khác mang lại 181,12 tỷ đồng lợi nhuận. Nên kết quả, LSNT đạt 94,97 tỷ đồng tăng 90% so với quý IV/2011.

Lũy kế cả năm 2012, doanh thu thuần đạt 2.291 tỷ đồng giảm 20% so với cùng kỳ; LNST âm 36,07 tỷ đồng trong khi cùng kỳ không có lợi nhuận.

Tính đến 31/12/2012, tiền và các khoản tương đương tiền chỉ còn 10,75 tỷ đồng giảm chỉ còn bằng 1/5 số dư đầu kỳ trong đó có 10,26 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng. Tổng nguồn vốn đạt 5.025,8 tỷ đồng trong đó nợ phải trả chiếm 72% trong tổng nguồn vốn.

Chỉ tiêu

Quý IV/2012

Quý IV/2011

% thay đổi

Năm 2012

Năm 2011

% thay đổi

Doanh thu thuần

560,89

682,8

-18%

2291,7 7

2865,0

-20,0%

Giá vốn hàng bán

401,45

662,48

-39%

2034,3

2610,3

-22,1%

Tỷ trọng giá vốn hàng bán/DT thuần

72%

97%


89%

91%


Lợi nhuận gộp

159,44

20,3

685%

257,43

254,65

1,1%

Doanh thu tài chính

9,6

2,8 2

240%

13,4

8,75

53,1%

Chi phí tài chính

47,3

167,5

-72%

195,17

376,8

-48,2%

Chi phí bán hàng

13,58

20,1 5

-33%

64,4

84,2

-23,5%

Chi phí QLDN

13,5

16,6

-19%

52,5

57,1

-8,1%

Lợi nhuận thuần

94,65

-181,12


-41,3

-254,7

-83,8%

Lợi nhuận khác

0,32

231,07

-100%

5,24

254,7

-97,9%

LNTT

94,97

49,95

90%

-36,07

0


LNST

94,97

49,95

90%

-36,07

0


BCTC quý IV riêng

Thanh Tú

thanhtu

HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên