TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VPK: Bị Hose đưa vào diện cảnh báo do LNST năm 2009 âm 16,47 tỷ đồng

11-05-2010 - 14:45 PM | Doanh nghiệp

VPK: Bị Hose đưa vào diện cảnh báo do LNST năm 2009 âm 16,47 tỷ đồng

Công ty đã điều chỉnh hồi tố các chi phí năm 2008 vào năm 2009 nên LNST tại thời điểm kết thúc năm 2009 bị điều chỉnh thành âm 16,47 tỷ đồng.

Theo tin từ Sở GDCK TP.HCM (Hose), Hose đã có quyết định đưa cổ phiếu của Công ty CP Bao bì dầu thực vật (mã CK: VPK) vào diện cảnh báo kể từ ngày 13/05/2010.

Lý do: Áp dụng nội dung mục 1.1.f Khoản 1 Điều 19a Quy chế Niêm yết chứng khoán tại SGDHCM sửa đổi theo Quyết định số 04/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2009, việc điều chỉnh hồi tố các chi phí năm 2008 trong năm 2009 khiến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2009 là âm 16,47 tỷ đồng.

 
Theo Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, VPK đạt 9,879 tỷ đồng LNST. Tuy nhiên, do trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2008, cơ quan kiểm toán đã có ý kiến loại trừ về chi phí kinh doanh dở dang, thành phẩm và phân bổ chi phí trả trước nên công ty đã điều chỉnh hồi tố các chi phí năm 2008 vào năm 2009 nên LNST tại thời điểm kết thúc năm 2009 bị điều chỉnh thành âm 16,47 tỷ đồng.
 
Kiểm toán có ý kiến về các điểm loại trừ như sau:
 
Khoản mục chi phí trả trước ngắn hạn và dài hạn ngày 31/12/2008 có giá trị sổ sách lần lượt là 3,68 tỷ đồng và 2,09 tỷ đồng chưa được phân bổ hết vào chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ đối với chi phí trả trước ngắn hạn và 50% đối với chi phí trả trước dài hạn.

Phụ tùng thay thế đã xuất dùng có giá trị ước tính 2,4 tỷ đồng chưa được hạch toán giảm hàng tồn kho và phân bổ 50% giá trị vào chi phí hoạt động kinh doanh trong kỳ.

Công ty đánh giá lại tỷ giá đối với số dư cay ngân hàng có gốc ngoại tệ theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2008 chưa phù hợp.

Tại ngày 31/12/2008, giá trị sản phẩm dở dang công ty báo cáo là 22,23 tỷ đồng trong đó giấy tấm carton các loại là 19,1 tỷ đồng đã tồn kho lâu và không luân chuyển nhưng công ty không trích lập dự phòng.

Theo Hose
T.H

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên