TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VPL: 11 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 16%

28-04-2009 - 07:10 AM | Doanh nghiệp

VPL: 11 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 16%

Lợi nhuận hoạt động bán hàng tăng 40%. Hoạt động tài chính lỗ 35 tỷ đồng. Lợi nhuận cả quý tăng nhờ chi phí thuế thu nhập hoãn lại và lợi nhuận hoạt động khác.

Theo công bố Báo cáo tài chính quý I/2009 của Công ty cổ phần du lịch và thương mại Vinpearl (mã: VPL), lợi nhuận sau thuế đạt 11 tỷ đồng, tăng 16%

 

Hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ mang lại doanh thu121 tỷ đồng, tăng 2%. Lợi nhuận thuần từ hoạt động này tăng 40% nhờ giá vốn dịch vụ cung cấp giảm 15%.

 

Hoạt động tài chính, doanh thu trong  kỳ gấp gần 5 lần cùng kỳ, đạt 23 tỷ đồng, nhưng chi phí tài chính, mà chủ yếu là lãi vay tăng mạnh lên 58 tỷ đồng, gấp gần 3,5 lần quý I/2008.

 

Hoạt động tài chính lỗ 35 tỷ đồng, nên dù chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm, lợi nhuận thuần từ kinh doanh (lợi nhuận của hai hoạt động tài chính và bán hàng trừ CP bán hàng và CP quản lý doanh nghiệp) giảm 33%.

 

Hoạt động khác có lãi 1,8 tỷ đông và thuế thu nhập hoãn lại được hoàn là 3 tỷ đồng (phần thuế đã nộp thừa từ các năm trước) kéo lợi nhuận sau thuế tăng 16%.


Kết quả kinh doanh quý I/2009
đơn vị: tỷ đồng

 

Chỉ tiêu

Quý I/2009

Quý I/2008

Tăng / giảm

Doanh thu bán hàng

120,8

119

2%

Lợi nhuận gộp từ bán hàng

53,4

38

40%

Doanh thu tài chính

23

4,8

379%

Chi phí tài chính

58

16,6

249%

Chi phí bán hàng

5

6,3

20%

Chi phí quản lý doanh nghiệp

7,5

10,8

30%

LN thuần từ kinh doanh

6,1

9,1

33%

Lợi nhuận khác

1,84

0,548

236%

Chi phí thuế thu nhập hoãn lại

- 3,28

0

 

Lợi nhuận sau thuế

11

9,5

16%

 

P.T

thaonp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên