TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VPL: LNST hợp nhất quý I/2010 đạt 2,46 tỷ đồng, giảm 90% so với cùng kỳ năm 2009

21-05-2010 - 00:05 AM | Doanh nghiệp

VPL: LNST hợp nhất quý I/2010 đạt 2,46 tỷ đồng, giảm 90% so với cùng kỳ năm 2009

Hoạt động kinh doanh chính của VPL đạt mức tăng trưởng 25% so với cùng kỳ nhưng do khoản chi phí lãi vay trong kỳ lớn và lỗ từ hoạt động liên doanh liên kết nên LNST hợp nhất giảm.

Công ty cổ phần Du lịch Vinpearlland (mã CK: VPL) thông báo kết quả kinh doanh hợp nhất quý I/2010.

LNST hợp nhất quý I/2010 của VPL là 2,462 tỷ đồng trong đó LNST của cổ đông công ty mẹ là 3,824 tỷ đồng và LNST của cổ đông thiểu số là âm 1,362 tỷ đồng.

LNST hợp nhất quý I/2010 giảm 90,16% so với mức 25,01 tỷ đồng đạt được cùng kỳ năm 2009.

Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh chính tăng 25,18% do doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng 19,63% và tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu biến động không đáng kể.

Hoạt động tài chính (chủ yếu là hoat động cho vay, ứng vốn đầu tư và lãi tiền gửi ngân hàng) mang lại cho công ty 105,01 tỷ đồng doanh thu tương đương cao hơn cùng kỳ 82 tỷ đồng.

Chi phí tài chính (chủ yếu là chi phí lãi vay) là 141,7 tỷ đồng tương đương tăng hơn 101 tỷ đồng so với cùng kỳ là nguyên nhân chính kéo lợi nhuận thuần của VPL xuống mức 13,47 tỷ đồng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2009 hơn 10 tỷ đồng. Tài khoản vay và nợ ngắn hạn tại thời điểm cuối kỳ giảm 270 tỷ đồng so với số dư đầu kỳ báo cáo.

Trong quý công ty còn bị lỗ từ hoạt động liên doanh liên kết 8,88 tỷ đồng. Trong đó, lỗ từ CTCP PCM là 554 triệu đồng, lỗ từ CTCP Đầu tư và Phát triển địa ốc Hoàng Gia là 5,71 tỷ đồng, lỗ từ CTCP Phát triển và dịch vụ Vincharm là 673 triệu đồng.

Chỉ tiêu Quý I
Năm 2010 Năm 2009
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 144,56 120,84
Giá vốn 77,47 67,28
Lợi nhuận gộp 66,87 53,41
Doanh thu tài chính 105,01 23,28
Chi phí tài chính 141,73 40,39
Chi phí bán hàng 6,543 5,136
Chi phí quản lý 10,147 7,537
Lợi nhuận thuần 13,47 23,63
Lãi lỗ liên doanh liên kết (8,88) 0,077
LNST 2,462 25,01
LNST của công ty mẹ 3,824 25,045

Theo UBCKNN

T.Hương

thanhhuong

Trở lên trên