TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VQC: 20/2 ĐKCC nhận cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền 15% và họp ĐHCĐ

07-02-2014 - 15:43 PM | Doanh nghiệp

VQC: 20/2 ĐKCC nhận cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền 15% và họp ĐHCĐ

01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng cổ tức.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tổ chức đăng ký: Công ty Cổ phần Giám định Vinacomin (VQC)

- Sàn giao dịch: UpCOM

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2014

Nội dung cụ thể:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến cuối tháng 03/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 6 Văn phòng Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin (55 Lê Thánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh)

- Nội dung đại hội:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013;

+ Báo cáo phương án sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Báo cáo tài chính Công ty năm 2013;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm soát các hoạt động của Công ty năm 2013;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức năm 2013;

+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội

2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thanh toán: 20/03/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin.

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ/VSD

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên