TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VSG: Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện là 57,7 tỷ đồng

19-08-2011 - 22:22 PM | Doanh nghiệp

VSG: Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện là 57,7 tỷ đồng

Đây là khoản trích lập 3 hợp đồng vay nợ mua tàu năm 2007 và 2008. Nếu không được điều chỉnh lịch trả nợ, tài sản ngắn hạn sẽ không đủ tài trợ cho nợ ngắn hạn.

CTCP Container Phía Nam (MCK: VSG) Sau soát xét, 6 tháng đầu năm, VSG đạt 54,2 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận gộp đạt 5,7 tỷ đồng; lợi nhuận thuần âm 20,3 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế âm 20,3 tỷ đồng. Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh gần như không có biến động so với trước soát xét.

Tuy nhiên, kiểm toán lưu ý nội dung  chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện của VSG và nợ ngắn hạn lớn hơn tổng tài sản ngắn hạn. Cụ thể:

Trong kỳ, VSG thực hiện xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư có gốc ngoại tệ cuối kỳ theo hướng dẫn của Thông tư 201/2009/TT-BTC ngày 15/10/2009 của Bộ Tài chính. Theo đó, khoản lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện do đánh giá lại số dư có gốc ngoại tệ cuối kỳ của khoản vay dài hạn với số tiền 57,7 tỷ đồng đang được ghi nhận trên chỉ tiêu “Chênh lệch tỷ giá hối đoái”. Đây là khoản chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện, được phân bổ cho 5 năm sau.

Được biết, năm 2007 và 2008 VGS đã vay 8,42 triệu USD mua tàu Lucent Ace (tàu Dream); vay 6,3 triệu USD mua tàu Asean Energy (tàu Pride); vay 10 triệu USD mua tàu Apollo Dua (tàu  Glory). Tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm nhận tài Dream là 16.162 đồng/USD, tàu Pride là 16.138 đồng/USD và tàu Glory là 16.977 đồng/USD.

Theo VSG, do tỷ giá liên ngân hàng từ năm 2007 tới nay luôn tăng, đã tăng trên 22% nên chênh lệch phát sinh lớn.

Theo thuyết minh BCTC,  3 hợp đồng vay trên đều có thời gian 96 tháng, ân hạn 6 tháng, thời gian trả nợ trong 30 kỳ, mỗi kỳ trả nợ theo phụ lục của Ngân hàng. Lãi suất sibor 6 tháng +2,3% nhưng không thấp hơn 6% cho khoản vay 8,42 triệu USD và khoản vay 6,3 triệu USD; và 8,18% cho 6 tháng đầu kể từ ngày giải ngân, từ tháng 7 trở đi, lãi suất vay bằng lãi suất huy động USD  của ngân hàng + 2,3% cho khoản vay 10 triệu USD.

Năm 2010, tình hình kinh doanh khó khăn, công ty đã phải thực hiện gia hạn lại kế hoạch trả nợ cho các khoản vay.

Tại ngày 30/06/2011, tổng nợ ngắn hạn của VSG xấp xĩ 79 tỷ đồng vượt quá tổng tài sản ngắn hạn là 73,5 tỷ đồng. Đây là khoản nợ dài hạn đến hạn còn phải trả của năm 2011 theo hợp đồng tín dụng ký với ngân hàng.

Theo VSG, công ty đã thống nhất được với Ngân hàng điều chỉnh kế hoạch trả nợ gốc còn phải trả của năm 2011 cho cả 3 tàu là 75.000 USD, tương đương 1,55 tỷ đồng ( giảm 77,4 tỷ đồng) nhưng vì phụ lục hợp đồng tín dụng chính thức chưa ký nên chưa có cơ sở để chuyển 77,4 tỷ đồng từ nợ ngắn hạn sang nợ dài hạn.

Phan Anh
Theo Hsx

quynhnn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên