TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VST, VTC, TYA: Lỗ trong quý 2

28-07-2009 - 16:22 PM | Doanh nghiệp

VST, VTC, TYA: Lỗ trong quý 2

Tính đến hết quý 2, VST có lỗ lũy kế hơn 63,5 tỷ đồng. Còn VTC và TYA lỗ lần lượt là 9,1 tỷ và 4,4 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính của CTCP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (VST), trong quý 2, công ty đạt hơn 294 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16,6% so với mức 252,8 tỷ đồng của quý 1.

Trong quý 2, công ty đạt 40,2 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 62 tỷ so với mức lỗ 22,4 tỷ đồng của quý trước. Đây là nguyên nhân chính làm cho công ty không còn lỗ nặng như quý trước.

Lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 82,9 triệu đồng, tuy nhiên, khi trừ đi thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế là -85,8 tỷ đồng. Cộng với khoản lỗ sau thuế quý 1 là 63,47 tỷ đồng thì lỗ lũy kế 6 tháng của công ty là gần 63,56 tỷ đồng.

Năm 2009, theo kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ thông qua, VST đặt mục tiêu đạt hơn 2.187 tỷ đồng doanh thu và 191,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, để đạt được kế hoạch, công ty cần đạt được 255,3 tỷ đồng lợi nhuận.

Hai doanh nghiệp khác cũng thông báo lỗ trong quý 2 là CTCP Viễn thông VTC (VTC) và CTCP Dây và Cáp điện Taya (TYA).

Trong quý 2, TYA đạt 188,6 tỷ đồng doanh thu, giảm 46,5% so với quý 2 năm trước. Doanh thu lũy kế 6 tháng đạt 327,5 tỷ đồng, giảm 53,1%.

Quý 1/2009, công ty vẫn có lãi sau thuế hơn 0,5 tỷ đồng nhưng sang đến quý 2, con số này là -9,65 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng là -9,1 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 37 tỷ đồng của cùng kỳ 2008.

Trong quý 2, doanh thu của VTC đạt 23,4 tỷ đồng, tăng hơn 6 tỷ đồng so với cùng năm trước. Tuy nhiên, quý này công ty tiếp tục lỗ sau thuế 730 triệu đồng, nâng mức lỗ lũy kế 6 tháng lên 4,375 tỷ đồng.
 
Quốc Thắng

duchai

Trở lên trên