TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VTS: Quý đầu tiên báo lỗ kể từ khi niêm yết

24-01-2013 - 13:00 PM | Doanh nghiệp

VTS: Quý đầu tiên báo lỗ kể từ khi niêm yết

Lũy kế cả năm 2012, LNST đạt 439 triệu đồng chỉ bằng 4% kết quả đạt được của năm 2011.

CTCP Viglacera Từ Sơn (mã CK: VTS) công bố BCTC quý 4/2012 và lũy kế cả năm 2012.

Theo đó, riêng quý IV/2012 doanh thu thuần đạt 16,7 tỷ đồng tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên giá vốn hàng bán chiếm tỷ lệ cao trong doanh thu thuần nên lãi gộp đạt 3,49 tỷ đồng giảm 37% so với quý IV/2011.

Trong kỳ doanh thu tài chính giảm 68%, chi phí bán hàng giảm 39% nhưng chi phí tài chính và chi phí QLDN đều tăng cao nên kết quả VTS bị lỗ thuần 357 triệu đồng, cộng thêm khoản lỗ khác 203 triệu đồng, LNST quý IV/2012 âm 407 triệu đồng trong khi cùng kỳ lãi ròng 3,1 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2012, doanh thu thuần đạt 58,17 tỷ đồng giảm 29% so với năm 2011, LNST đạt 439 triệu đồng chỉ bằng 4% kết quả đạt được của năm 2011.

Theo giải trình của VTS:

- Doanh thu sụt giảm và chỉ bằng 70% so với cùng kỳ 2011 do thị trường bất động sản cũng như vật liệu xây dựng vẫn đang đình trệ;

- Giá nguyên vật liệu đầu vào ngày càng tăng cao, đặc biệt là nguyên liệu đất. Do khó khăn trong công tác thu mua, hiện Công ty đang sử dụng nguyên liệu đất sản xuất với giá 106.684đ/m3 chìm, cao hơn 136% so với cùng kỳ 2011;

- Chi phí quản lý tăng là do trong quí 1 Công ty đang tạm dừng 02 hệ lò để sửa chữa định kỳ, hiện tại vẫn đang dừng 01 hệ lò do khó khăn trong công tác tiêu thụ. Do đó các khoản chi phí chủ yếu được hạch toán vào chi phí quản lý. Đồng thời hàng loạt các chi phí quản lý đầu vào như: xăng, điện, dầu…đều tăng.

- Tiền thuê đất, phí duy trì và quản lý thương hiệu đều tăng hơn 2 lần so với năm 2011.

- Công tác tiêu thụ gặp nhiều khó khăn do tình hình chung của nền kinh tế, một số công trình đã và đang phải giãn tiến độ thi công;

- Chi phí khác tăng đột biến là do Công ty hạch toán Khấu hao cơ bản đối với các Hệ lò đang dừng sản xuất, đồng thời bổ xung khấu hao của những tháng dừng sản xuất tại Nhà máy Hải Dương.

Chỉ tiêu

Quí 4

Luỹ kế

Năm 2012

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2011

Doanh thu thuần

16.728.254.026

15.563.829.088

58.172.065.210

82.640.300.881

Giá vốn hàng bán

13.233.460.626

9.981.567.402

43.176.189.737

56.072.364.538

Lợi nhuận gộp

3.494.793.400

5.582.261.686

14.995.875.473

26.567.936.343

Doanh thu tài chính

428.445.723

1.343.268.251

1.338.862.467

2.918.647.397

Chi phí tài chính

673.019.851

134.911.925

1.984.126.658

1.211.501.316

Chi phí bán hàng

747.159.384

1.221.569.049

2.684.120.538

3.495.447.070

Chi phí QLDN

2.860.018.044

2.521.408.568

9.755.954.506

10.038.404.603

Lợi nhuận thuần

-356.958.156

3.047.640.395

1.910.536.238

14.741.230.751

Lợi nhuận khác

-203.393.751

-355.075.925

-1.318.877.420

108.125.325

LNTT

-560.351.907

2.692.564.470

591.658.818

14.849.356.076

LNST

-407.166.035

3.107.736.546

439.117.008

12.225.330.250

EPS

-204

1.554

220

7.217

BCTC quý IV

Minh Ngọc

thanhtu

HNX

Trở lên trên