TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

VTV, VC2 (mẹ) : Quý I/2013 lãi sau thuế giảm nhẹ

26-04-2013 - 20:43 PM | Doanh nghiệp

VTV, VC2 (mẹ) : Quý I/2013 lãi sau thuế giảm nhẹ

Mặc dù, VC2 đã áp dụng các biện pháp tiết kiệm chi phí, giảm lãi vay vốn nhưng lợi nhuận quý I/2013 của công ty mẹ đạt 823 triệu đồng vẫn giảm 37% so với cùng kỳ quý I/2012.

Công ty cổ phần Số 2 (VC2) thông báo kết quả kinh doanh công ty mẹ quý I/2013.

Doanh thu thuần quý này đạt 70,42 tỷ đồng, giảm gần 49% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp theo đó giảm nhẹ đạt 12,92 tỷ đồng.

Quý I/2013 do thị trường xây lắp và bất động sản đang trong giai đoạn khó khăn về vốn và đầu ra, từ nửa cuối năm 2012 công ty hầu như không ký được các hợp đồng xây lắp mới hoặc chỉ ký được các hợp đồng cung cấp nhân công nên sản lượng xây lắp giảm mạnh dẫn đến doanh thu giảm 49% so với cùng kỳ.

Mặc dù, công ty đã áp dụng các biện pháp tiết kiệm chi phí, giảm lãi vay vốn nhưng lợi nhuận quý I/2013 của công ty mẹ  đạt 823 triệu đồng vẫn giảm 45% so với cùng kỳ quý I/2012.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý I/2013

Quý I/2012

Thay đổi

Doanh thu thuần

70.42

138.02

-48.98%

Giá vốn

57.5

124.96

-53.99%

Tỷ trọng giá vốn/DT

81.65%

90.54%

 

LN gộp

12.92

13.06

-1.07%

Chi phí tài chính

4.65

7.75

21.55%

Chi phí quản lý DN

7.3

7.33

-0.41%

LNTT

1.06

21.81

-95.14%

LNST

0.82

1.51

-45.70%

EPS (đồng)

69

128

 

 Công ty cổ phần vật tư Vận tải Xi Măng (VTV) thông báo kết quả kinh doanh quý I/2013.

Doanh thu thuần quý I/2013 đạt 933,23 tỷ đồng, tăng 12% và lợi nhuận sau thuế đạt 5,71 tỷ đồng, giảm 29% so với quý I/2012.

Quý I/2013 công ty đã hết thời hạn được giảm 50% thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn ảnh hưởng đến việc khai thác kinh doanh Tàu biển, giá khai thác giảm làm cho doanh thu vận tải biển giảm.

Trong kỳ, chi phí tài chính tăng 22% nhưng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ so với cùng kỳ. EPS quý I/2013 đạt 336 đồng/CP.

Báo cáo KQKD

Chỉ tiêu

Quý I/2013

Quý I/2012

Thay đổi

Doanh thu thuần

936.23

839.89

11.47%

Giá vốn

839.74

724.88

 

Tỷ trọng giá vốn/DT

89.69%

86.31%

 

LN gộp

96.49

115.00

-16.10%

DT tài chính

1.7

1.19

42.86%

Chi phí tài chính

8.14

21.55

21.55%

Chi phí quản lý DN

79.07

79.48

-0.52%

Lợi nhuận thuần

5.79

7.36

-21.33%

LNTT

7.61

9.36

-18.70%

LNST

5.71

7.99

-28.54%

EPS (đồng)

336

450

 


Hồng Vân

cucpth

Theo Trí thức trẻ/HNX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên