TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Vượt kế hoạch lợi nhuận, Vigracela Tiên Sơn đặt mục tiêu mới cho năm 2015

09-02-2015 - 20:32 PM | Doanh nghiệp

Vượt kế hoạch lợi nhuận, Vigracela Tiên Sơn đặt mục tiêu mới cho năm 2015

Năm 2014, Vigracela Tiên Sơn đạt mức LNTT 35,55 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với chỉ tiêu mà HĐQT đề ra. Trên đà thắng lợi, VIT đặt mục tiêu chia cổ tức không thấp hơn 15% cho năm 2015.

Công ty cổ phần Vigracela Tiên Sơn (mã VIT) vừa thông qua nghị quyết HĐQT phiên họp bất thường về các nội dung thông qua tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Theo đó, HĐQT nhất trí thông qua 5 nội dung sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

-Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. Trong đó năm 2014, Vigracela Tiên Sơn đạt mức Lợi nhuận trước thuế 35,55 tỷ đồng tăng gần gấp đôi so với kế hoạch mà HĐQT đã đề ra (17,4 tỷ đồng).

-Thông qua Báo cáo quản trị công ty năm 2014 và định hướng sản xuất kinh doanh năm 2015.

-Thông qua phương án phân phối hết lợi nhuận năm 2014. Theo đó, lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2014 là 30,99 tỷ. HĐQT dự định trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi 679,8 triệu đồng; thưởng HĐQT, ban điều hành theo nghị quyết HĐQT đã thông qua trước đó. Mức thưởng bằng 50% số lợi nhuận vượt kế hoạch sau khi nộp thuế TNDN, tương đương số tiền 3,45 tỷ; Chia cổ tức 27%, trong đó 15% chia bằng cổ phiếu (tương đương 14,85 tỷ) và 12% chia bằng tiền mặt (tương đương 11,88 tỷ); Mức chi trả thù lao cho HĐQT (các thành viên không trực tiếp điều hành) năm 2014 là 132 triệu đồng.

-Thông qua báo cáo kiểm soát kết quả sản xuất kinh doanh của ban kiểm soát năm 2014. Theo báo cáo, doanh thu thuần của Vigracela Tiên Sơn đạt được trong năm 2014 là 677,87 tỷ đồng. LNTT năm 2014 đạt 33,55 tỷ đồng. Năm qua, công ty đạt mức thu nhập bình quân đầu người 7,4 triệu đồng/người/tháng. HĐQT đặt mục tiêu chia cổ tức năm 2015 không thấp hơn 15%, và nếu lợi nhuận trước thuế năm 2015 vượt mức được giao (46 tỷ) thì sẽ thưởng HĐQT, Ban điều hành 50% số vượt sau khi nộp thuế TNDN.

-Thông qua mức thù lao của HĐQT năm 2014 là 216 triệu đồng, mức thù lao của Ban kiểm soát là 76,5 triệu đồng.

-Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. Đáng chú ý, Vigracela Tiên Sơn đặt chỉ tiêu LNTT năm 2015 đạt 46 tỷ đồng; nâng mức thu nhập bình quân đầu người lên 7,8 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, giao HĐQT tiếp tục đầu tư cho hai nhà máy là Nhà Máy Vigracela Tiên Sơn và Nhà máy Vigracela Thái Bình .

Đặc biệt, Vigracela Tiên Sơn dự kiến trong năm 2015 sẽ phát hành thêm 5.100.000 cổ phần, niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Lượng cổ phiếu phát hành lần này để trả cổ tức (1.485.000 CP), tăng vốn điều lệ cho chủ sở hữu (1.615.000 CP) và chào bán ra công chúng cho cổ động hiện hữu (2.000.000 CP). Đợt phát hành cổ phần này nhằm nâng vốn điều lệ từ 99 tỷ lên 150 tỷ.

Số tiền thu được từ đượt chào bán cổ phiếu sẽ được công ty thực hiện dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2 dây chuyền gạch Granit men mài công suất 2 triệu Sp/năm tại nhà máy Vigracela Thái Bình.

Xem thêm nghị quyết

Thanh Mai

Thanh Hiên

Theo InfoNet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên