TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

WCS: Năm 2012, EPS đạt 9.960 đồng/CP

22-01-2013 - 07:58 AM | Doanh nghiệp

WCS: Năm 2012, EPS đạt 9.960 đồng/CP

Riêng quý IV/2012, LNST đạt 4,898 tỷ đồng tăng 12,4% so với quý IV/2011.

KQKD quý 4 năm 2012

Các doanh nghiệp Vượt kế hoạch 2012

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây (mã CK: WCS) công bố Báo cáo tài chính Quý IV/2012 và giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh Quý IV/2012 so với Quý IV/2011.

Theo đó, riêng quý IV, doanh thu thuần đạt 17,4 tỷ đồng tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái, lãi gộp đạt 6,37 tỷ đồng tăng 53,5% so với cùng kỳ.

Trong kỳ công ty tiếp tục không phát sinh chi phí tài chính, chi phí bán hàng, nhưng doanh thu tài chính giảm và chi phí QLDN tăng, kết quả LNST đạt 4,898 tỷ đồng tăng 12,4% so với quý IV/2011.

Theo giải trình của WCS:

+ Tổng doanh thu trong quý IV/2012 tăng là do giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô tăng theo Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND.TP ngày 16 tháng 11 năm 2011 của UBND Tp.HCM về việc ban hành giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực từ ngày 01/12/2011.

+ Tổng chi phí tăng 18% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu là chi phí lương, các khoản trích theo lương và trích bổ sung toàn bộ tiền thuê đất của năm 2012 theo đơn giá qui định tại Quyết định 82/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 và Quyết định 14/2012/QĐ-UBND ngày 16/04/2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Lũy kế cả năm 2012, doanh thu thuần đạt 70,3 tỷ đồng tăng 45,7% so với cùng kỳ, LNST đạt 24,9 tỷ đồng tăng 34,5% so với năm 2011, tương ứng EPS đạt 9.960 đồng/CP và hoàn thành 116% kế hoạch LSNT cả năm 2012.

Chỉ tiêu

Quý IV/2012

Quý IV/2011

Năm 2012

Năm 2011Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV

17.387.074.003

13.574.654.081

70.347.577.485

48.265.958.112


Giá vốn hàng bán

11.012.827.618

9.423.299.339

38.186.309.486

26.769.687.703


Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV

6.374.246.385

4.151.354.742

32.161.267.999

21.496.270.409


Doanh thu hoạt động tài chính

1.432.430.730

2.679.744.868

6.921.264.654

8.372.469.376


Chi phí tài chính


Chi phí bán hàng


Chi phí quản lý doanh nghiệp

1.558.171.862

1.266.689.381

7.350.867.196

6.196.543.124


Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD

6.248.505.253

5.564.410.229

31.731.665.457

23.672.196.661


Lợi nhuận khác

282.758.773

244.301.377

1.320.028.254

872.952.486


Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

6.531.264.026

5.808.711.606

33.051.693.711

24.545.149.147


Lợi nhuận sau thuế TNDN

4.898.448.020

4.356.533.705

24.900.907.353

18.508.468.804


Lãi cơ bản trên cổ phiếu

1.959

1.743

9.960

7.403


Qua các năm, WCS đã duy trì được sự tăng trưởng lợi nhuận tốt.

BCTC quý IV

Minh Trang

thanhtu

SSC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên