TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Xét xử vụ cổ đông Hapulico tước quyền của nhau

03-01-2012 - 14:44 PM | Doanh nghiệp

Xét xử vụ cổ đông Hapulico tước quyền của nhau

Vụ tranh chấp giữa các cổ đông sáng lập của Hapulico đã được TAND TP. Hà Nội đưa ra xét xử sáng nay (3/1).

Theo đơn khởi kiện của CTCP Tư vấn đầu tư xây dựng Ba Đình (Công ty Ba Đình), Công ty cùng với 4 cổ đông khác là cổ đông sáng lập CTCP Đầu tư Bất động sản Hapulico, trong đó Công ty Ba Đình chiếm giữ 24% vốn góp và đã 2 lần góp vốn với số tiền là 40,6 tỷ đồng.

Trong quá trình hoạt động, Hapulico đã cho Công ty Ba Đình vay thông qua 3 hợp đồng tín dụng ngắn hạn 6 tháng với tổng số tiền là 45 tỷ đồng từ năm 2008. Ngày 13/4/2009, Hapulico đã có công văn đòi nợ với tổng số tiền gốc và lãi 50,4 tỷ đồng. Sau đó, HĐQT của Hapulico đã nhiều lần họp và yêu cầu Ba Đình hoàn trả số nợ nói trên. Tuy nhiên, đến tháng 8/2009 khi Công ty Ba Đình thu xếp tài chính và trả toàn bộ số nợ nói trên, nhưng phía Hapulico không nhận và yêu cầu ngân hàng chuyển trả tiền cho Ba Đình.

Ngày 11/8/2009, Hapulico đã tổ chức ĐHCĐ và thông qua việc bãi miễn tư cách cổ đông của Ba Đình theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty Hapulico và khoản 3 Điều 84 Luật Doanh nghiệp.

Theo ông Nguyễn Tiến Trung, Chủ tịch HĐQT Công ty Ba Đình, quan hệ vay nợ giữ Hapulico và Ba Đình là quan hệ vay tiền, hợp đồng cũng thể hiện là hợp đồng tín dụng ngắn hạn có số tiền vay, thời hạn, lãi suất. Bởi vậy, không có căn cứ pháp lý để cho rằng Công ty Ba Đình đã tự ý rút vốn. Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm bãi miễn tư cách cổ đông của Công ty Ba Đình là trái pháp luật. Ông Trung cho biết, việc viện dẫn khoản 3 Điều 12 Luật Doanh nghiệp cũng không đúng vì các điều luật này chỉ áp dụng đối với trường hợp cổ đông chưa góp đủ vốn đã đăng ký.

Bởi vậy, Công ty Ba Đình đã có đơn kiện và yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết số 31/2009/NQ-ĐHCĐ ngày 11/8/2009 và biên bản họp ĐHCĐ bất thường của Hapulico; hủy bỏ Quyết định số 29/2009/QĐ-ĐHCĐ ngày 1/8/2009 và kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Về phía Hapulico, theo luật sư Nguyễn Văn Thắng, đến ngày 20/8/2008, tức là thời hạn cuối cùng các cổ đông phải hoàn thành việc góp vốn thì CT Ba Đình đã rút hết số tiền đã góp và chiếm dụng của CT Hapulico 4 tỷ đồng. Bởi vậy, CT Hapulico không thừa nhận tư cách cổ đông của CT Ba Đình.

Chiều nay Tòa tiếp tục nghe các bên tranh luận.

ĐTCK sẽ tiếp tục thông tin diễn biến tiếp theo của vụ việc.

Khoản 3 điều 84 Luật Doanh nghiệp quy định:

Trường hợp có cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua thì số cổ phần chưa góp đủ đó của cổ đông sáng lập được xử lý theo một trong các cách sau đây:

a) Các cổ đông sáng lập còn lại góp đủ số cổ phần đó theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty;

b) Một hoặc một số cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó;

c) Huy động người khác không phải là cổ đông sáng lập nhận góp đủ số cổ phần đó; người nhận góp vốn đó đương nhiên trở thành cổ đông sáng lập của công ty. Trong trường hợp này, cổ đông sáng lập chưa góp cổ phần theo đăng ký đương nhiên không còn là cổ đông của công ty.

Khi số cổ phần đăng ký góp của các cổ đông sáng lập chưa được góp đủ thì các cổ đông sáng lập cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị số cổ phần chưa góp đủ đó.

Theo Bùi Trang

ĐTCK

thanhhuong

Trở lên trên