TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Xử phạt vi phạm hành chính đối với VBH

26-01-2013 - 12:34 PM | Doanh nghiệp

Xử phạt vi phạm hành chính đối với VBH

Tổng cộng mức phạt tiền VBH phải nộp là 30.000.000 đồng.

Ngày 25/01/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 42/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa-VBH (Địa chỉ: số 204 Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), cụ thể:

- Phạt tiền 20 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 34 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 85/2010/NĐ-CP) do Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn theo quy định về các Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 28/5/2011 và ngày 14/5/2012, vi phạm quy định tại Khoản 2.3.2 Mục I, Khoản 2.1 Mục IV và Điểm d Khoản 2.1.1 Mục II Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán - Thông tư 09/2010/TT-BTC (nay là Khoản 3.3 Điều 3, Khoản 1 Điều 11 và Khoản 1.3 Điều 8 Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán - Thông tư 52/2012/TT-BTC).

- Phạt tiền 10 triệu đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 33 Nghị định 85/2010/NĐ-CP do Công ty không cập nhật đầy đủ thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty, vi phạm quy định tại Khoản 4.3 Mục I, Khoản 1.4 và Khoản 6 Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC (nay là Khoản 3 Điều 4, Điều 10, Khoản 3 và Khoản 4.2 Điều 7 Thông tư 52/2012/TT-BTC)

Tổng cộng mức phạt tiền là 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

thanhhuong

UBCKNN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên