TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

YBC: Lỗ 600 triệu đồng từ hoạt động kinh doanh chính

23-07-2009 - 20:16 PM | Doanh nghiệp

YBC: Lỗ 600 triệu đồng từ hoạt động kinh doanh chính

Trong quý 2, CTCP Xi măng và khoáng sản Yên Bái (mã CK: YBC) bị lỗ từ hoạt động kinh doanh chính nhưng có LNTT dương do được bù đắp bởi lợi nhuận khác.

Công ty cổ phần Xi măng và khoáng sản Yên Bái (mã CK: YBC) công bố báo cáo tài chính quý II/2009.

Theo đó, trong quý II/2009 Công ty đã đạt 80,117 tỷ đồng doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 33,21% (tương đương tăng 19,973 tỷ đồng) so với quý II/2008. Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 148,684 tỷ đồng, tăng 55,74% (tương đương tăng 53,212 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2008.

Lợi nhuận sau thuế quý II/2009 Công ty đạt 2,685 tỷ đồng, tăng 6,42% (tương đương tăng 162 triệu đồng) so với quý II/2008. Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 3,687 tỷ đồng, giảm 5,27% (tương đương giảm 205 triệu đồng) so với cùng kỳ năm 2008.

Mặc dù kết quả quý II có lãi nhưng lợi nhuận kinh doanh quý II của công ty lại lỗ 661,11 triệu theo đó lũy kế 6 tháng đầu năm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của công ty chỉ đạt 175,598 tỷ đồng.

Các khoản nợ phải trả hiện chiếm 80% tổng nguồn vốn công ty.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 6 tháng đầu năm đạt 957 đồng.
Chỉ tiêu (tỷ đồng) Quý 2 Lũy kế
Doanh thu thuần 80.1 148.7
Lợi nhuận gộp 16.4 31.7
Lợi nhuận thuần từ HĐKD -0.7 0.2
Lợi nhận khác 3.6 3.9
Lợi nhuận trước thuế 3.0 4.1
Lợi nhuận sau thuế 2.7 3.7

TT

thanhtu

Trở lên trên