TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Đường Biên Hòa (BHS) dự kiến huy động vốn để đầu tư nhà máy và mua cp mía đường Tây Ninh

03-08-2016 - 11:38 AM | Doanh nghiệp

Đường Biên Hòa (BHS) dự kiến huy động vốn để đầu tư nhà máy và mua cp mía đường Tây Ninh

Đường Biên Hòa (BHS) dự kiến sẽ sử dụng 200 tỷ đồng để mua thêm cổ phiếu của Mía Đường Tây Ninh.

CTCP Đường Biên Hòa (mã CK: BHS) đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường niên độ 2016/2017 dự kiến họp vào ngày 15/8/2016.

Theo đó, HĐQT công ty sẽ chào bán 129.511.198 cp cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp theo tỷ lệ 1:1. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán khoảng 1.295 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư nâng cấp nhà máy đường luyện 262 tỷ đồng, đầu tư vào các công ty cùng ngành 150 tỷ đồng, mua thêm cổ phiếu CTCP Mía đường Tây Ninh 200 tỷ đồng, đầu tư vùng nguyên liệu 445,25 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động 237,9 tỷ đồng.

Trong đó, mục đích nâng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Mía đường Tây Ninh (Tanisugar) từ 26,49% lên trên 70% nhằm nâng cao vị thế của BHS trên thị trường, xây dựng đồng bộ chiến lược sản xuất, hoạt động, kinh doanh để nâng cao hiệu quả hoạt động của cả 2 công ty. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 1/2017.

Bên cạnh đó, BHS cũng dự kiến phát hành 38.853.359 cp cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện 30%. Nguồn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn cổ phần. Mục đích phát hành để tăng vốn điều lệ để nâng cao năng lực tài chính, nâng cao hình ảnh và qui mô công ty, đồng thời tái cơ cấu lại nguồn vốn hiện nay nhằm thu hút được nhiều khách hàng, đối tác lớn trong và ngoài nước, cũng như tăng cường năng lực cạnh tranh của công ty.

Mới đây, BHS đã công bố BCTC hợp nhất quý 4 (niên độ 2015 - 2016) với mức doanh thu thuần 1.143 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, lãi ròng của BHS tăng gấp 3 lần, đạt gần 82 tỷ đồng. Lũy kế năm tài chính 2015 – 2016, doanh thu thuần công ty đạt 4.371 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 295,6 tỷ đồng, vượt 34% chỉ tiêu lợi nhuận mà ĐHCĐ giao phó (220 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 248,5 tỷ đồng.

Thùy Dương

Theo InfoNet/HSX