TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Đường Quảng Ngãi chia cổ tức 2016 tổng tỷ lệ 50%, sẽ phát hành cổ phiếu ESOP

21-03-2017 - 08:10 AM | Doanh nghiệp

Đường Quảng Ngãi chia cổ tức 2016 tổng tỷ lệ 50%, sẽ phát hành cổ phiếu ESOP

Năm 2017, Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu đạt 7.400 tỷ đồng doanh thu và 207 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

CTCP Đường Quảng Ngãi (mã chứng khoán QNS) vừa thông qua các tờ trình dự kiến trình ĐHCĐ dự kiến họp vào ngày 25/3 tới đây tại Hội trường CTCP Đường Quảng Ngãi.

Kết quả kinh doanh năm 2016

Năm 2016, Đường Quảng Ngãi đạt 7.114 tỷ đồng doanh thu, bằng 90% doanh thu đạt được năm 2015 và mới hoàn thành được 96% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế thu về 1.542 tỷ đồng, tăng 13% so với lợi nhuận đạt được năm 2015.

Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016

Với kết quả đó, HĐQT công ty đề xuất chia cổ tức năm 2016 cho cổ đông tổng tỷ lệ 50%, tương ứng giá trị 937,74 tỷ đồng, trong đó 20% bằng tiền và 30% bằng cổ phiếu. Đồng thời trích 70,5 tỷ đồng vào quỹ đầu tư phát triển, gần 14,1 tỷ đồng vào quỹ khen thưởng phúc lợi. Số lãi còn lại 387 tỷ đồng, cộng với 723,5 tỷ đồng lợi nhuận để lại các năm trước, nâng tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế chuyển sang năm sau lên hơn 1.111 tỷ đồng.

Trước đó, Đường Quảng Ngãi đã tạm ứng cổ tức năm 2016 cho cổ đông trong 2 đợt, đều bằng tiền với tổng tỷ lệ 10%, trong đó đợt 1 vào tháng 9/2016 và đợt 2 vào tháng 1/2017. Số cổ tức còn lại 20% sẽ được chi trả cho cổ đông có danh sách chốt ngày 14/4 tới đây.

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%

Bên cạnh đó, HĐQT công ty cũng sẽ quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu chia cổ tức tỷ lệ 30% vào lúc thích hợp. Cụ thể, Đường Quảng Ngãi sẽ phát hành khoảng 56,26 triệu cổ phiếu mới (tỷ lệ 30%) trả cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá 562,65 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2016.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Năm 2017, về kế hoạch doanh thu, ban lãnh đạo công ty trình chỉ tiêu 7.400 tỷ đồng, tăng 4% so với doanh thu đạt được năm 2016, tuy nhiên, chỉ tiêu này vẫn thấp hơn 4% so với chỉ tiêu đặt ra cho năm 2016. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt khoảng 184,23 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với lợi nhuận đạt được năm 2016.

Phát hành cổ phiếu ESOP

Ngoài ra, HĐQT công ty cũng trình ĐHCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP cho cán bộ quản lý và người lao động đã có đóng góp cho sự phát triển và mang lại hiệu quả SXKD của công ty nhằm mục đích thu hút và giữ chân người lao động.

Tỷ lệ phát hành từ 1% đến 3% tùy theo tốc độ tăng trưởng tạo vốn của công ty. Giá phát hành theo giá trị sổ sách kế toán tại thời điểm 31/12/2017. Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày phát hành. Vốn thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nguyên Phương

Theo Trí thức trẻ/QNS

Trở lên trên