TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Gelex (GEX): Ghi nhận đột biến từ doanh thu tài chính, LNST năm 2017 trên 1.300 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ

03-02-2018 - 08:29 AM | Doanh nghiệp

Gelex (GEX): Ghi nhận đột biến từ doanh thu tài chính, LNST năm 2017 trên 1.300 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ

Nguyên nhân lợi nhuận năm 2017 tăng vọt do kết quả kinh doanh các công ty con tăng mạnh so với cùng kỳ.

Tổng CTCP thiết bị Điện Việt Nam (Gelex – mã chứng khoán GEX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và cả năm 2017.

Tính riêng quý 4 doanh thu đạt 3.317 tỷ đồng, tăng 92,5% so với cùng kỳ trong khi chi phí giá vốn tăng ít hơn, chỉ 85,6% nên lợi nhuận gộp đạt 543 tỷ đồng, tăng 137% so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu hoạt động tài chính đạt 123 tỷ đồng, gần gấp 3 lần cùng kỳ nhờ lãi tiền gửi tăng mạnh, đồng thời công ty cũng ghi nhận lợi nhuận từ bán các khoản đầu tư và lãi kinh doanh chứng khoán. Tính đến cuối năm 2017, giá trị chứng khoán kinh doanh trên 962 tỷ đồng, tăng 765 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó công ty đã trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh hơn 35,6 tỷ đồng. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng gần 520 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Gelex (GEX): Ghi nhận đột biến từ doanh thu tài chính, LNST năm 2017 trên 1.300 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ - Ảnh 1.

Chi phí tài chính trong quý 128 tỷ đồng, tăng 70 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó phần lớn là chi trả lãi vay. Tổng nợ phải trả hơn 7.607 tỷ đồng, tăng 2.040 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng gần 388 tỷ đồng, lên mức 2.746 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn tăng 1.004 tỷ đồng, lên mức 2.534 tỷ đồng. Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý gần 250 tỷ đồng, tăng 175 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu do tăng chi phí nhân công.

Gelex (GEX): Ghi nhận đột biến từ doanh thu tài chính, LNST năm 2017 trên 1.300 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ - Ảnh 2.

Kết quả, riêng quý 4 Gelex vẫn lãi sau thuế 282,5 tỷ đồng, gấp 3,8 lần lợi nhuận đạt được trong quý 4/2016, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ gần 195 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2017 doanh thu thuần đạt 11.986 tỷ đồng, tăng trưởng 64% so với năm 2016 và vượt 10% kế hoạch cả năm. Giá vốn tăng chậm hơn nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.985 tỷ đồng, hơn gấp đôi cùng kỳ.

Doanh thu tài chính tăng đột biến gấp 2,8 lần cùng kỳ nhờ thu lãi tiền gửi và đặc biệt ghi nhận gần 526 tỷ đồng lợi nhuận từ bán các khoản đầu tư. Chi phí tài chính gần 435 tỷ đồng, gấp 5,8 lần cùng kỳ chủ yếu do lãi tiền vay tăng mạnh. Các công ty con, công ty liên kết cũng mang lại hơn 23 tỷ đồng lợi nhuận trong khi cùng kỳ ghi âm 18 tỷ đồng. Trong năm số lượng công ty con được hợp nhất tăng mạnh, kết quả kinh doanh các công ty con cũng tốt hơn rất nhiều so với cùng kỳ năm 2016.

Gelex (GEX): Ghi nhận đột biến từ doanh thu tài chính, LNST năm 2017 trên 1.300 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ - Ảnh 3.

Kết quả cả năm 2017 Gelex lãi sau thuế 1.307 tỷ đồng, gấp đôi lợi nhuận đạt được năm 2016 và vượt 24,5% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ hơn 775 tỷ đồng.

Gelex (GEX): Ghi nhận đột biến từ doanh thu tài chính, LNST năm 2017 trên 1.300 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ - Ảnh 4.

Lượng hàng tồn kho đến cuối năm hơn 1.858 tỷ đồng, tăng 258 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó riêng tồn kho nguyên vật liên gần 664 tỷ đồng, tăng 190 tỷ đồng so với đầu năm còn tồn kho thành phẩm cũng tăng 160 tỷ đồng, lên mức 934 tỷ đồng.

Tổng tài sản đến cuối năm đạt 13.905 tỷ đồng, tăng gần 5.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Vốn chủ sở hữu đạt 6.298 tỷ đồng, tăng 2.934 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó vốn góp chủ sở hữu 2.668 tỷ đồng, tăng hơn 1.100 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Thanh Mai

Theo Trí thức trẻ/SSC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên