TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Hà Nội thành lập trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã

11-06-2017 - 20:13 PM | Bất động sản

Hà Nội thành lập trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã

Ngày 5/6, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3440/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã.

Theo đó, UBND Thành phố thành lập 26 Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã trên cơ sở sáp nhập Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận, huyện, thị xã và Chi nhánh Phát triển quỹ đất quận, huyện, thị xã (hiện thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường).

Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã; có tư cách pháp nhân và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của pháp luật. Trung tâm Phát triển quỹ đất có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

Các Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm Lãnh đạo Trung tâm và các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ, gồm 04 Tổ: Tổ Hành chính - Tổng hợp; Tổ Kế hoạch - Tài chính; Tổ Quản lý và phát triển quỹ đất; Tổ Bồi thường và giải phóng mặt bằng.

Số lượng người làm việc của Trung tâm Phát triển quỹ đất được UBND Thành phố phân bổ hàng năm theo Đề án vị trí việc làm được phê duyệt trong tổng số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã. Trước mắt, Trung tâm Phát triển quỹ đất quận, huyện, thị xã được giao số biên chế là số biên chế đã giao cho Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận, huyện, thị xã và các Chi nhánh phát triển quỹ đất (hiện thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường).

Tạm thời giữ nguyên số lượng Phó Giám đốc và tương đương hiện có từ các đơn vị sáp nhập, Trung tâm được bổ sung Phó Giám đốc khi số lượng ít hơn quy định. Đối với những trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo áp dụng theo quy định tại Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Lan Nhi

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên