TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Không dùng mệnh lệnh hành chính trong quản lý giá

18-09-2010 - 16:12 PM | Thị trường

Không dùng mệnh lệnh hành chính trong quản lý giá

Nhà nước tác động vào sự vận động của giá cả không phải là quay lại cơ chế quản lý thời bao cấp, bởi Nhà nước không dùng mệnh lệnh hành chính.

Ông Nguyễn Tiến Thoả, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) trao đổi với baodautu.vn xung quanh Đề án “Những định hướng lớn về giá cả trong chiến lược tài chính giai đoạn 2011 - 2020”.

Thưa ông, nhiều chuyên gia cho rằng, cần phải thay đổi tư duy quản lý nhà nước về giá và cần có bản lĩnh để điều tiết thị trường, chứ không chạy theo dư luận. “Thay đổi tư duy” và “bản lĩnh” nên được hiểu như thế nào?

Chúng ta đã và đang thay đổi tư duy quản lý kinh tế rất mạnh mẽ. Trong lĩnh vực quản lý giá, đã chuyển từ cơ chế giá hành chính áp đặt sang cơ chế giá thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Đây có thể coi là bước chuyển biến, đột phá tư duy mạnh mẽ trong quản lý giá nói riêng, quản lý kinh tế nói chung.

Nhà nước nhất quán quản lý giá theo cơ chế thị trường, tức là để giá cả hình thành và vận động theo đúng quy luật vốn có của nó là quy luật giá trị, quy luật cung - cầu, quy luật cạnh tranh, không chạy theo dư luận. Nhà nước tác động vào sự vận động của giá cả chủ yếu bằng các giải pháp kinh tế vĩ mô và chỉ thực hiện can thiệp trực tiếp vào thị trường để kiểm soát độc quyền và để khắc phục những khuyết tật của thị trường.

Nhưng nếu Nhà nước tác động, can thiệp “quá tay” vào thị trường thì dễ quay lại cơ chế quản lý giá thời bao cấp?

Tôi xin nhấn mạnh rằng, Nhà nước tác động vào sự vận động của giá cả không phải là quay lại cơ chế quản lý thời bao cấp, bởi Nhà nước không dùng mệnh lệnh hành chính thay cho các quy luật kinh tế khách quan, không điều hành bị động chạy theo dư luận đáp ứng lợi ích cục bộ nào đó, mà lấy lợi ích toàn cục làm trọng.

Một số mặt hàng hiện vẫn còn bao cấp, bù chéo qua giá thì không thể tạo ra được sự cạnh tranh lành mạnh?

Đúng như vậy! Đã thực hiện cơ chế giá thị trường thì giá cả phải được hình thành trên cơ sở thị trường. Sự bao cấp, bù giá, bù chép trong giá sẽ làm “méo mó” giá cả, dẫn đến giá cả không vận động theo quy luật vốn có của nó là quy luật giá trị và cũng không thực hiện đúng chức năng là phương tiện tính toán hao phí lao động xã hội; là đòn bẩy kinh tế; là phương tiện để khai thác, huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của xã hội. Hơn nữa, giá cả bị “méo mó” thì không có cạnh tranh, mà không có cạnh tranh thì giá cả lại không thể trở thành bàn tay vô hình để điều tiết nền sản xuất.

Ông có cho rằng, nếu tiếp tục gắn liền chính sách an sinh xã hội với chính sách giá thì khó có thể bảo đảm xây dựng chính sách giá thị trường?

Đã tuân theo cơ chế giá thị trường, thì giá cả phải hình thành và vận động theo các quy luật vốn có của nó. Vì thế, chính sách giá không có nhiệm vụ phải thực hiện chính sách xã hội. Quan điểm này cũng đã được thể hiện trong kết luận của Bộ Chính trị số 26/KL-TW ngày 24/10/2003 về Chiến lược và Quy hoạch Phát triển ngành điện lực Việt Nam từ năm 2001 đến 2020, trong đó nhấn mạnh, việc xây dựng giá điện phải đạt mục tiêu khuyến khích đầu tư, khuyến khích cạnh tranh, phải tách phần chính sách xã hội ra khỏi giá điện…

Thế còn những đối tượng cần phải có sự hỗ trợ của Nhà nước thì sao?

Khi thực hiện cơ chế giá thị trường, Nhà nước không quên làm tốt chính sách an sinh xã hội để hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn khi phải đối mặt với cơ chế giá thị trường. Vì giá thị trường là một trong những công cụ phân phối tổng sản phẩm xã hội, nhưng sự phân phối của thị trường thường không công bằng, nên Nhà nước vẫn phải kiểm soát về giá để để khắc phục những khuyết tật của cơ chế giá thị trường. Bên cạnh đó, chính sách an sinh xã hội phải được thực hiện bằng nhiều chính sách đồng bộ, bằng việc huy động tổng hợp các nguồn lực của xã hội theo tinh thần xã hội hoá.

Đã đến lúc, Việt Nam cần phải xây dựng Luật Quản lý giá thay cho Pháp lệnh Giá hiện hành để khẳng định rõ hơn nguyên tắc quản lý giá trong thời kỳ mới?

Nếu không có gì thay đổi thì Luật Quản lý giá sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến vào năm 2011. Luật Quản lý giá nhất quán quan điểm quản lý giá theo cơ chế giá thị trường có sự kiểm soát của Nhà nước. Nhà nước quản lý giá theo 2 phương thức. Một là quản lý gián tiếp qua thị trường, bình ổn giá thông qua việc thực hiện các chính sách, biện pháp kinh tế vĩ mô như điều hoà cung - cầu hàng hoá, dịch vụ; chính sách tài chính - tiền tệ; các biện pháp kiểm soát hàng hoá tồn kho… Hai là can thiệp trực tiếp ở mức độ nhất định như quy định giá một số ít hàng hoá, dịch vụ độc quyền, dịch vụ công cộng; kiểm soát các yếu tố hình thành giá; kiểm soát giá độc quyền, chống chuyển giá nội bộ…

Theo Mạnh Bôn

Báo Đầu tư

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên