TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Ngăn chặn phân bón giả: Vẫn là bài toán khó

18-08-2009 - 11:37 AM | Thị trường

Ngăn chặn phân bón giả: Vẫn là bài toán khó

Số mẫu phân bón kiểm tra không đạt chất lượng trong thời gian qua vẫn ở mức rất cao, khoảng trên 40%.

Mc dù, tình trng sn xut, kinh doanh phân bón gi đã gim khong 7% so vi cùng k năm 2008, nhưng s mu phân bón kim tra không đạt cht lượng trong thi gian qua vn mc rt cao, khong trên 40%. Con s này cho thy, đây vn là bài toán khó chưa có cách gii quyết trit để.

 

Theo Hip hi phân bón Vit Nam (FAV), hin nay tình trng sn xut, kinh doanh phân bón gi, phân bón kém cht lượng vn din biến hết sc phc tp, phn ln s phân bón kém cht lượng đều là NPK, do nhu cu tiêu th ln, d pha trn, làm gi và bán vi giá rt r. Thc trng này đang là mi đe da thường trc đối vi các nhà sn xut chân chính.

 

Gi nhiu hơn tht

 

Trên c nước hin có hơn 200 cơ s sn xut, nhưng s doanh nghip uy tín, có thương hiu đầu tư nhà máy 15 - 20 t đồng để có sn phm cht lượng không nhiu, trong khi đó, phân bón cht lượng thp thường xut phát t các doanh nghip quy mô sn xut nh, phương tin đơn gin (máy trn vi cuc, xng) vi chi phí 25-30 triu đồng. Phn ln s này kinh doanh theo kiu chp git, hot động thi gian rt ngn, làm ra hàng gi, kém cht lượng sau đó gii th ri li thành lp doanh nghip mi để tiếp tc làm gi.

 

Theo B Nông nghip và Phát trin nông thôn, kết qu thanh tra, kim tra 270 sn phm phân bón ti 9 tnh khu vc đồng bng sông Cu Long  trong 6 tháng đầu năm 2009 đã có ti 110 sn phm không đạt cht lượng (40,7%).

 

Mt s tnh có t l phân bón gi, kém cht lượng cao như Vĩnh Long (37,03%), Tin Giang (48,27%). Đặc bit, có nhng tnh t l phân bón gi, kém cht lượng nhiu hơn phân bón tht như An Giang (63,6%), Long An (55,5%). Ti mt s tnh phía Bc như: Sơn La, Lai Châu, Đin Biên và các tnh min Trung, như Ngh An, Hà Tĩnh... cũng xy ra tình trng tương t.

 

Bên cnh đó, trên th trường còn lưu thông c phân bón không nm trong danh mc cho phép lưu hành. Các vi phm ch yếu là sn xut hoc kinh doanh phân bón có cht lượng thp hơn mc đã công b, kinh doanh phân bón kém cht lượng, quá hn s dng, vi phm v nhãn hàng hóa, không niêm yết giá bán, không có giy chng nhn đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, tâm lý ham r ca người tiêu dùng cũng là điu kin để các đối tượng làm hàng gi, kém cht lượng, hot động vi mc độ và quy mô ngày càng ln hơn.

 

Trong khi nhu cu s dng phân bón ngày càng tăng cao, thì kh năng sn xut phân bón có cht lượng ca các doanh nghip trong nước li có hn dn ti tình trng trong nhiu thi đim giá phân bón lên cao, to thành “cơn st” ln. Nn phân bón gi càng có dp hoành hành. Thế nhưng, t trước ti nay, hu như chưa có mt cuc cách mng nào trong vic loi tr vn nn phân bón gi.

 

Phân bón kém cht lượng, phân bón gi không ch gây thit hi cho người nông dân v tin mà còn nh hưởng trc tiếp đến năng sut, cht lượng nông sn và gây ô nhim môi trường. FAV cũng cho biết, hơn mt năm qua, giá nguyên liu liên tc biến động, giá bán phân bón chưa được điu chnh, mt s doanh nghip, nht là nhng cơ s nh, không tìm cách gim chi phí mà t điu tiết gim hàm lượng cht có ích để duy trì sn xut, cnh tranh và kiếm li bt chính là nguyên nhân làm s v gian ln trong lĩnh vc này gia tăng mnh.

 

Bin pháp chưa đủ mnh

 

Theo Cc Trng trt , B Nông nghip và Phát trin nông thôn, đim mu cht là các bin pháp x lý vi phm chưa tht s quyết lit và còn quá nh tay, không đủ sc răn đe, trong khi đó, kinh doanh phân bón đang là mt hàng “siêu li nhun”.

 

Để qun lý cht lượng phân bón, trước mt B Nông nghip và Phát trin nông thôn s phi hp vi lc lượng cnh sát điu tra ti phm v kinh tế m đợt cao đim truy quét phân bón gi, kém cht lượng trên toàn quc; đồng thi trin khai nhiu bin pháp nhm đẩy lùi vic sn xut và kinh doanh phân bón gi, phân bón kém cht lượng. Mt trong nhng bin pháp được đẩy mnh đó là tăng cường kim tra đột xut và kim tra ngay ti cơ s sn xut kinh doanh.

 

Tuy nhiên, trên thc tế, nhiu đơn v thanh tra sau khi có kết qu kim tra đã không x lý trit để, không công b rng rãi. Đồng thi, do quy định cp giy phép cho sn xut phân bón đơn gin nên các công ty phân bón ra đời như nm sau mưa; ln, nh đều có. Thm chí đã xut hin nhiu công ty “sm n, ti tàn”.

 

Trong khi đó, vic x pht các hành vi vi phm trong vic sn xut, kinh doanh phân bón quá nh so vi mc siêu li nhun do làm phân bón gi. Vì thế, nhiu người sn sàng, thm chí chp nhn np pht vì mc pht làm phân bón gi ti đa ch 50 - 100 triu đồng, trong khi h đã thu li bc t.

 

Thêm vào đó, quy trình kim tra chuyên ngành cũng chưa hp lý. Khi phát hin lô hàng phân bón gi, nếu doanh nghip né tránh bng cách ch để xut khu là cơ quan chc năng... lúng túng, vì đim này trong lut chưa quy định rõ ràng. L ra đã là phân bón gi, dù tiêu th ni địa hay xut khu đều phi b tch thu và pht nng. Đó là chưa k, thế nào là phân bón kém cht lượng cũng chưa có quy định rõ ràng.

 

Ti cuc hp liên ngành Công an, B B Nông nghip và Phát trin nông thôn, B Công Thương và FAV v x lý phân bón gi, kém cht lượng va qua, các cơ quan này đã có biên bn tha thun v cơ chế phi hp nhm ngăn chn tình trng phân bón gi, phân bón kém cht lượng.

 

FAV cũng có văn bn đề ngh x lý nghiêm nhng v án đim v sn xut, kinh doanh phân bón gi như v án liên quan Công ty c phn sn xut thương mi dch v Tân Trường Sinh; đồng thi cn sm đưa ra truy t, xét x nhng v án này để đảm bo tính nghiêm minh ca pháp lut.

 

Bên cnh đó, B B Nông nghip và Phát trin nông thôn cũng s hoàn thin h thng tiêu chun k thut nhm xác định rõ đâu là phân bón gi, đâu là phân bón kém cht lượng để thun li trong x lý vi phm.

 

Đặc bit, B B Nông nghip và Phát trin nông thôn đang xây dng d tho mi v Ngh định x pht vi phm hành chính trong lĩnh vc sn xut kinh doanh phân bón, d kiến năm 2011 s ban hành Lut phân bón. Ngh định ra đời s siết cht kim soát hơn vic sn xut và s dng phân bón trước nn phân bón gi đang hoành hoành.

 

Theo Mạnh Đức

VnEconomy

ngocdiep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên