TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Siết chặt quy định cấp phép dự án thép

26-08-2009 - 09:15 AM | Thị trường

Siết chặt quy định cấp phép dự án thép

Các dự án chưa có trong quy hoạch thì dù địa phương đã chấp thuận, chủ đầu tư phải báo cáo Bộ Công Thương.

Các nhà đu tư vào các d án thép mun được cp phép thì d án s phi đm bo bn điu kin ln, theo quy đnh mi nht mà B Công Thương va ban hành trong văn bn s 8017, do Th trưởng Lê Dương Quang ký, gi UBND các tnh.

B Công Thương cho biết, vic qun lý và cp giy chng nhn đu tư các d án sn xut gang, thép ti mt s đa phương chưa đm bo các điu kin cn thiết, và đây là lý do chính mà b ban hành văn bn quy đnh vic đu tư các d án sn xut gang thép, áp dng t quí 4-2009.

Theo ni dung văn bn (ký ngày 17-8), các quy đnh tm thi v điu kin đu tư các d án sn xut gang, thép nhm đm bo tính thng nht và hiu qu trong vic qun lý các d án ti các đa phương, phù hp vi quy hoch phát trin ngành thép Vit Nam 2007-2015.

Theo đó, đi vi các d án đã có trong quy hoch, ch đu tư phi lp d án đu tư xây dng và báo cáo đánh giá tác đng môi trường trình cơ quan có thm quyn cp giy chng nhn đu tư.

Còn các d án chưa có trong quy hoch thì dù đa phương đã chp thun, ch đu tư phi báo cáo B Công Thương đ trình Th tướng cho phép b sung vào quy hoch trước khi lp d án đu tư. Sau khi được chp thun, ch đu tư mi tiến hành các bước như đi vi d án đã có trong quy hoch.

Các d án xin cp giy chng nhn đu tư k t quí 4 năm nay phi đm bo 4 điu kin.

Th nht, phi áp dng công ngh lò cao vi dung tích lò ti thiu là 500 m3 (khu vc có ngun qung st không tp trung), không k các lò cao chuyên dùng sn xut gang đúc cơ khí hay ti thiu là 700 m3 (khu vc có ngun qung st tp trung).

Các d án s dng qung st nhp khu, đt ven bin thì dung tích lò cao ti thiu là 1.000 m3. Nếu d án áp dng công ngh lò đin thì công sut ti thiu 70 tn/m; công ngh lò thi ô-xy thì công sut ti thiu 70 tn/m.

Tt c các d án s dng các công ngh nêu trên, theo yêu cu ca B Công Thương, phi đm bo thiết b đng b, chế to mi, có các ch tiêu kinh tế - k thut (đc bit là sut tiêu hao năng lượng mc tiên tiến so vi khu vc, đm bo các yêu cu v cht thi, thân thin môi trường).

Điu kin th hai là các d án phi có ngun cung cp qung st n đnh ti thiu trong 15 năm. Đi vi d án dùng st phế nhp khu thì phi có ngun cung trong nước và nhp khu.

Kế tiếp, các d án s dng lò đin phi có tha thun ca ngành đin nơi đt nhà máy luyn thép, đm bo đ ngun đin cung cp cho d án; có tha thun ca cơ quan chc năng v đa đim xây dng đáp ng điu kin v giao thông, cung cp nước, v trí đt bãi thi.

Điu kin cui cùng là đm bo ngun tài chính đ đu tư, xây dng theo tiến đ d án.

Theo ông Phm Chí Cường, Ch tch Hip hi Thép Vit Nam, các điu kin này không quá kht khe, thm chí điu kin v dung tích lò cao ti thiu đ luyn gang c 500 m3 ch là loi lò nh các nước.

Tuy nhiên, tt c các d án liên hp sn xut thép đang hot đng Vit Nam hin nay cũng chưa có d án nào có công sut đt đến c này, nhiu d án đang đu tư ca các doanh nghip trong nước dung tích lò ch t 200 m3 đến 300 m3.

Các d án liên doanh vi nước ngoài có công sut lò cao đăng ký quy mô ln nhưng hu hết đến nay chưa khi đng, tr d án nhà máy ca Công ty Thép Vit đt ti Phú M (Bà Ra-Vũng Tàu), công sut 1,5 triu tn/năm đến tháng 9 này mi chính thc đi vào hot đng.

Mt lãnh đo công ty sn xut thép cho biết, các quy đnh này cũng đang được Trung Quc - nhà sn xut thép ln trên thế gii - áp dng.

Hin ti, Trung Quc không cm nhưng hn chế đến mc ngt nghèo vic cp phép cho các lò cao loi 500 m3, mà thông thường phi 700-1.000 m3 đ thúc đy công nghip sn xut thép  hin đi, đng b và tránh manh mún, nh l như trước.

Theo Ngc Lan
TBKTSG

khanhhoa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên