TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Siết hàng đông lạnh nhập khẩu

28-08-2009 - 09:19 AM | Thị trường

Siết hàng đông lạnh nhập khẩu

Vấn đề cấp bách là cần có hàng rào kỹ thuật để ngăn chặn các loại thực phẩm tồn kho, kém chất lượng từ nước ngoài tuồn vào VN

Ngày 27- 8, B NN-PTNT t chc hi ngh sơ kết công tác phòng chng dch bnh gia súc, gia cm và qun lý xut nhp khu sn phm đng vt. Nhiu vn đ được các cơ quan chc năng m x.

Quá nhiu sai sót trong kim soát

Báo cáo t Cc Thú y cho thy ngành thú y thi gian qua đã có nhiu sai sót trong vic qun lý, bo qun, vn chuyn, tiêu th tht đông lnh nhp khu.

Do nhu cu trong nước cũng như s chênh lch v giá c nên thi gian qua tht đông lnh nhp khu rt ln, vượt tm kim soát.

Nhiu ngun hàng không bo đm các yêu cu v v sinh thú y, gây mt an toàn v sinh thc phm. Sáu tháng đu năm, lượng tht đông lnh nhp qua cng TPHCM và Hi Phòng là 47.800 tn. Riêng TPHCM mi ngày tiêu th t 15 - 20 tn tht gia cm, t 35 - 45 tn tht heo và 15 - 20 tn tht trâu, bò.

Trong khi h thng lưu tr, sơ chế, lưu thông tht đông lnh ca các doanh nghip (DN) không đáp ng được yêu cu v sinh thú y (h thng kho không bo đm đ đ lnh; nhà xưởng sơ chế, ca hàng không có thiết b làm mát đ bo qun...).

Thi gian qua do các quy đnh chưa cht ch nên nhiu trường hp các lô hàng nhp v được DN đưa v kho riêng nên cơ quan chc năng thường b sót vic kim soát, thm chí có DN t tin bán hàng ra th trường khi chưa được cơ quan chc năng cp giy chng nhn kim dch.

Hin nay, B Y tế và B NN-PTNT chưa ban hành đy đ quy chun, tiêu chun v sinh thc phm, đc bit là các loi ngũ tng, ph phm gia súc, gia cm nên vic kim soát cht lượng v sinh loi hàng này gn như b ng.

Khi vic nhp khu loi hàng này tr nên phc tp, cơ quan chc năng buc phi tm dng vic nhp khu.

Không th là nơi tiêu th hàng tn

Theo ông Nguyn Thanh Sơn, Cc phó Cc Chăn nuôi, nếu cơ quan thú y không phanh phui nhng vi phm trong thi gian qua thì lâu nay chúng ta c nghĩ rng sn phm nhp khu tt hơn sn phm trong nước.

Chúng ta phi đưa ra nhng quy đnh, quy chun đc bit đi vi cht lượng nhng loi thc phm nhp khu này như ch tiêu v vi sinh, cht lượng (Indonesia đã yêu cu giy chng nhn an toàn thc phm cho 28 nước xut khu nông sn vào quc gia này).

Không th chp nhn tình trng nhp khu thc phm không ghi rõ ngun gc, thi hn s dng. Hin có thông tin sau khng hong, nhiu công ty nước ngoài s tìm cách x hàng tn kho, trong đó có tht và sn phm đng vt. Cn phi có bin pháp chn chnh ngay, nếu không VN s thành nơi đ x hàng tn, hàng kém cht lượng.

Th trưởng B NN-PTNT Dip Knh Tn cho rng hàng nhp khu phi có giy chng nhn ngun gc xut x, giy chng nhn kim dch ca bên xut. Sp ti, b s t chc kim tra c cơ s giết m phía xut khu.

Mt thc tế bt bình đng hin nay là sn phm đng vt VN xut ra nước ngoài b kim tra rt ngt nghèo nhưng sn phm nhp khu vào VN gn như t do hoàn toàn, không được kim soát cht.

Ông Nguyn Xuân Bình, Phó Giám đc Trung tâm Thú y Vùng VI, cho biết hin B NN-PTNT đang cho các cơ quan thú y đi kho sát các quy trình kim tra ti các nước, sau đó s xây dng mt quy trình giám sát nhng sn phm này.

Không loi tr nhng lô hàng c nhng nước phát trin có vn đ, vì thi gian qua có không ít DN gom hàng t các nước này mà không tính đến cht lượng. Cho nên, vn đ cp bách là cn có hàng rào k thut đ hn chế tình trng DN không đ điu kin vô tư nhp khu.

Buc tái xut nhiu lô hàng tht “bn”

Báo cáo t Trung tâm Thú y Vùng VI cho thy 6 tháng đu năm có 2.822 lô hàng đông lnh đăng ký xét nghim, trong đó có 48 lô không đt, phi x lý (hàng nhp khu chiếm 40 lô). Theo đó, đã buc tái xut mt container bt tht xương (do nhim AND ca bò), tái xut mt container hàng cánh gà có ngun gc t M (do hết hn s dng khi nhp vào VN), tái xut toàn b lô hàng chân gà có ngun gc t Pakistan (không ghi nhà sn xut, không ngày sn xut, không hn s dng).

Cơ quan Thú y Vùng II đã yêu cu tái xut 117,075 tn tht gia cm có ngun gc t Úc và Hàn Quc. Cơ quan Thú y Vùng IV yêu cu tái xut 25 tn tht gia cm có ngun gc t Ba Lan.

Theo Nguyn Hi
NLĐ

khanhhoa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên