TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Thép thừa, thép thiếu

24-08-2009 - 10:02 AM | Thị trường

Thép thừa, thép thiếu

Việc quy hoạch ngành thép bị phá vỡ có phần trách nhiệm của cơ quan xây dựng quy hoạch, không hoàn toàn là trách nhiệm của địa phương.

Trước thc tế cung đang vượt cu, li chu cnh tranh mnh bi thép ngoi nhp; nhưng đến nay c nước vn có ti 32 d án thép nm ngoài quy hoch, cho thy ngành này đang đi vào vết xe đ ca xi măng, mía đường, bia... khi tiếp tc thc hin đu tư theo phong trào.

Tràn lan ngoài kế hoch

Trung tun tháng 7 va qua, D án Nhà máy Cán thép Thái Trung công sut 500.000 tn chính thc khi công ti Thái Nguyên sau khi đã ký hp đng tng thu EPC trước đó vi nhà thu Danieli.

Đáng nói là d án này không nm trong quy hoch phát trin ngành thép đã được phê duyt ti Quyết đnh 145/2007/QĐ-TTg, thm chí còn không được lit kê trong c danh sách 32 d án ngoài quy hoch mà B Công thương đã báo cáo Chính ph vào đu năm 2009.

Ti Hi Dương, ngoài d án Nhà máy luyn phôi thép Kansai Vinashin ca Công ty c phn thép Kansai Vinashin mi b thu hi giy chng nhn đu tư do không thc hin đúng cam kết, tnh này còn 4 d án thép khác đang có hiu lc là: Khu liên hp sn xut gang thép Hoà Phát, Nhà máy luyn và cán thép tâm Kinh Môn, Nhà máy sn xut phôi thép vuông và Nhà máy sn xut các loi thép dây, thép thanh.

Điu đáng nói, cũng ging như d án nhà máy thép khi công ti Thái Nguyên, tt c các d án thép trên đu nm ngoài quy hoch phát trin ngành thép giai đon 2007- 2015 có xét đến 2025 đã được Th tướng Chính ph phê duyt.

Trường hp các d án thép nm ngoài quy hoch như k trên còn khá ph biến nhiu đa phương khác.

S liu thng kê t V Công nghip năng (B Công thương) cho thy, trong s 32 d án sn xut gang, thép nm ngoài quy hoch, có ti 24 d án đã được các đa phương cp giy chng nhn đu tư. C th, 8 d án ti Bà Ra- Vũng Tàu, 5 d án ti Hi Phòng, 4 d án ti Thanh Hoá...

Tt nhiên, nhng d án này chưa có ý kiến chp thun ch trương đu tư ca Th tướng Chính ph và ý kiến tho thun ca B Công thương.

Trước tình thế “tin trm” ca các đa phương, B Công thương đã "m đường" khi trong văn bn đ ngh các đa phương rà soát li các d án thép, B này cho biết, nhng d án thép nm ngoài quy hoch nhưng có kh năng tiếp tc trin khai tt, s đ ngh Th tướng b su vào quy hoch.

Vi cách làm này, các chuyên gia kinh tế nhn đnh rng, vic quy hoch ngành thép b phá v có phn trách nhim ca cơ quan xây dng quy hoch, không hoàn toàn là trách nhim ca đa phương.

Theo các chuyên gia, s bùng n ca 32 d án thép, trong đó nhiu d án công sut nh, công ngh lc hu... chính là h qu ca vic qun lý na vi, không d báo được hướng phát trin.

Trước thc tế trên, Hip hi Thép Vit Nam (VSA) đã kiến ngh B Công thương ban hành b tiêu chun k thut và công ngh cho các d án luyn kim đu tư mi Vit Nam.

Theo VSA, vic thm đnh và cp giy phép cho các d án thép không th toàn quyn cho đa phương, mà phi tuân th quy chế cht ch, có s tham vn ca chuyên gia đ bo đm chn đúng đi tác tim năng tài chính, công ngh, có đ kinh nghim khai thác; đc bit là phù hp vi s phát trin ca nn kinh tế.

Tha thép

Theo tính toán ca B Công thương, vi các d án đã được cp phép thi gian qua, tng công sut các d án khi đi vào hot đng đã lên ti 60 triu tn. Còn nếu tt c nhng d án đăng ký đi vào sn xut, đến năm 2015, công sut ca toàn ngành thép Vit Nam có th lên ti 28 triu tn/năm, trong khi đó, riêng sn xut thép cán phc v nhu cu xây dng hin nay đã đã có công sut 6-7 triu tn/năm, nhưng nhu cu th trường ni đa ch cn 4-5 triu tn/năm.

Tương t, theo tính toán ca các cơ quan chc năng, nhu cu thép thành phm ca Vit Nam d kiến năm 2010 đt khong 10- 11 triu tn, năm 2015 khong 15- 16 triu tn, năm 2020 khong 20- 21 triu tn.

Hin, tng công sut cán thép xây dng vượt gn 2 ln công sut, trong đó 80% phôi thép được sn xut t thép phế liu. Trong khi đó, ngành thép vn ph thuc ln vào ngun nguyên liu, bán thành phm nhp khu (gn 80% thép tm lá, gn 50% nhu cu phôi thép, trên 60% lượng thép phế cho lò đin). Do vy, sn xut thường b đng vào th trường bên ngoài.

Các chuyên gia kinh tế phân tích, ngay thi đim hin ti nhu cu ni đa đã thp hơn so vi kh năng sn xut ca ngành thép nước nhà. Vì vy, trong c trước mt ln lâu dài vic tính đến kh năng xut khu là rt rõ.

Tuy nhiên, vi vic ph thuc quá nhiu vào ngun nguyên liu nước ngoài, rõ ràng vic cnh tranh vi các sn phm thép ca các nước, đc bit là thép t Trung Quc, ASEAN không d dàng, bi ngay ti th trường trong nước thép Vit ch được “cu” nh rào chn ca thuế, nói gì đến xut khu?

“Hin các cường quc thép như Trung Quc, lãnh th Đài Loan, Hàn Quc đã chiếm hu hết các th trường ln trên thế gii, các doanh nghip thép Vit Nam rt khó cnh tranh bi giá c, công ngh, vì thế thép Vit Nam ch có th vào nhng th trường nh như Lào, Campuchia mà thôi”- ông Phm Chí Cường, Ch tch Hip hi thép Vit Nam nhn đnh.

Theo Nguyn Thành
Tổ quốc

khanhhoa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên