TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Vì sao thép nội “lép vế”?

24-08-2009 - 10:56 AM | Thị trường

Vì sao thép nội “lép vế”?

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã tác động mạnh đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và các ngành công nghiệp nói riêng, trong đó có ngành thép.

Ti hu hết th trường trên thế gii, nhu cu v thép gim mnh, tn kho ln, nên nhng quc gia sn xut thép và phôi thép đã đy mnh xut khu sn phm sang các th trường khác, trong đó có Vit Nam, khiến vic sn xut, tiêu th sn phm ca các doanh nghip (DN) trong nước gp nhiu khó khăn.

Nhng l hng ln

Theo Tng Công ty Thép Vit Nam (VNSteel), t năm 2008 giá thép trên th trường thế gii tăng cao, đt đnh vào đu tháng 7 vi giá chào phôi thép lên mc 1.000-1.100 USD/tn.

Cũng trong thi đim này, Vit Nam đã đưa ra hàng lot bin pháp kim chế lm phát, bo đm an sinh xã hi, yêu cu các DN gi giá bán thép.

Tuy nhiên, điu này đã to ra s chênh lch ln gia giá thép trong nước và giá thép thế gii, mt s DN đã gim sn lượng cán thép, đy mnh xut khu phôi (ch yếu là tái xut) nhm kiếm li trước mt.

Đến cui tháng 7-2008, giá nguyên liu thép gim mnh. Ch trong 5 tháng (t tháng 8 đến tháng 12-2008), giá nguyên liu thép đã gim 2/3 so vi lúc cao đim.

Cũng trong thi đim này, nhu cu thép gim mnh, các nhà sn xut không tiêu th được sn phm, nên buc phi bán dưới giá thành đ thu hi vn, tr lương công nhân và tr n ngân hàng. Mt s DN phi sn xut cm chng, thm chí tm dng sn xut.

Hip hi Thép Vit Nam (VSA) cho biết, do cung ln hơn cu, các quc gia sn xut thép đy mnh xut khu sang các th trường khác, nên trong quý I và II-2009, thép cun nhp khu t v Vit Nam bình quân 38.000 tn/tháng, giá bán thp hơn thép sn xut trong nước 500.000-700.000 đng/tn khiến cho th phn tiêu th thép ca các DN trong nước gim mnh, t 30% xung còn 20% làm cho sn xut và tiêu th thép ca các DN trong nước đình đn.

Trong khi đó, sn phm thép Vit Nam khó cnh tranh được vi thép nước ngoài bi quy mô sn xut nh, đu tư manh mún, công ngh trình đ thp, phn ln li tp trung vào khâu nhp phôi v đ cán thép nên sn phm đơn điu, chưa sn xut được thép tm cán nóng, thép chế to cơ khí...

Nhng yếu t trên cng vi chi phí đu vào cao khiến thép ca Vit Nam có giá thành cao, cht lượng thp, khó cnh tranh được vi thép nước ngoài nhp khu. Rõ ràng, trong bi cnh suy gim kinh tế, ngành thép đã bc l nhng l hng ln.

Bt đu bng ni lc

Đ ngành thép Vit Nam vượt qua khó khăn trước mt, VNSteel đã yêu cu các DN thép ct gim chi phí không hp lý, qun tr DN minh bch và hiu qu hơn, mnh dn thc hin vic mua li, sáp nhp DN sn xut không hiu qu.

Bên cnh đó, VNSteel cũng tăng cường d báo, nghiên cu, phân tích th trường thép trong nước và thế gii đ làm cơ s, điu hành sn xut, kinh doanh, cân đi bo đm đ nguyên liu, vt tư phc v cho sn xut, tn kho hp lý đ gim chi phí tài chính.

VNSteel yêu cu các đơn v đy mnh ci tiến qun lý, hp lý hóa sn xut, phn đu gim các ch tiêu tiêu hao vt tư, nguyên nhiên liu, nâng cao cht lượng và h giá thành sn phm, tp trung nghiên cu phát trin sn phm mi và s dng nhiên liu trong nước (khí gas) thay du FO nhp khu.

Nghiên cu các chính sách hi nhp kinh tế quc tế đ có các bin pháp kp thi nhm đưa ngành thép nhanh chóng hi nhp vi nn kinh tế thế gii; đng thi đ xut các tiêu chun k thut đ loi b sn phm thép kém cht lượng nhp khu vào Vit Nam, nhm bo v người tiêu dùng cũng như các nhà sn xut trong nước.

Các DN cn  thc hin nghiêm quy hoch thép đã được phê duyt, tăng cường đu tư phát trin các nhà máy thượng ngun, luyn thép, sn xut phôi thép, các mt hàng thép tm, lá, băng... đ nâng cao sc cnh tranh.

Ngoài vic kiến ngh vi Chính ph cho thc hin ch trương các công trình xây dng bng ngun vn trong nước s dng thép sn xut trong nước đ kích cu s được hưởng chính sách h tr v vn, lãi sut và nhng chính sách h tr khác, VNSteel yêu cu các DN sn xut thép phi t vươn lên bng chính ni lc ca mình.      

Theo Quang Linh
Hà Ni mi

khanhhoa

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên