TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Ocean Group: Nhiệm kỳ mới còn lại những gì?

Ocean Group: Nhiệm kỳ mới còn lại những gì?

Sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Ocean Group đã có Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ mới 2019 -2024 để “tìm đường” khắc phục tình hình kinh doanh của Tập đoàn này.

Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, mã chứng khoán: OGC) đã công bố Báo cáo tài chính Quý 3/2019 với lợi nhuận trước thuế quý 3/2019 đạt 112 tỷ đồng. Kết quả này là nhờ hoạt động kinh doanh tốt của các đơn vị thành viên khi tăng trưởng doanh thu 11% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả kinh doanh tích cực trong quý 3/2019, các khoản lỗ trong 6 tháng đầu năm được bù đắp, đưa mức lợi nhuận lũy kế đạt tương đương cùng kỳ năm trước.

Công ty đã thu hồi được khoảng 134,6 tỷ đồng từ tổ chức và cá nhân - Đây là những khoản phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng trong các năm trước. Đồng thời, các khoản trích lập dự phòng công nợ quá hạn thanh toán cũng giảm mạnh so với các kỳ trước. Cụ thể, các khoản dự phòng ghi nhận trong 9 tháng năm 2019 là gần 6 tỷ đồng, trong khi các khoản này trong năm 2018 và năm 2017 lần lượt là 132 tỷ đồng và 837 tỷ đồng.

Tuy nhiên, có thể nói ảnh hưởng từ quá khứ vẫn để lại cho Ocean Group rất nhiều khó khăn và HĐQT mới phải giải quyết những thách thức rất lớn.

Theo Báo cáo Tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2019 (BCTC Hợp nhất), khoản phải thu của Ocean Group lên tới hơn 5.500 tỷ đồng và hầu hết là các khoản nợ khó đòi. Các khoản phải trả trên 3.000 tỷ đồng. Tất cả khoản phải thu/phải trả nêu trên đều phát sinh từ những năm 2013-2014. Công ty đã trích lập dự phòng khoảng 4.500 tỷ - thể hiện trên Báo cáo Tài chính từ năm 2015 đến nay.

Trong đánh giá của đơn vị kiểm toán, sau khi đưa ra loạt ý kiến ngoại trừ, tại thời điểm chốt dữ liệu lập Báo cáo tài chính ngày 30/6/2019, tài sản ngắn hạn của Ocean Group nhỏ hơn nợ ngắn hạn và lỗ lũy kế tới 2.873 tỷ đồng.

Để giải quyết những vấn đề này, Ocean Group cho biết, gần đây, HĐQT đã rà soát, xem xét và công bố chủ trương thoái vốn, chuyển nhượng cổ phiếu, các dự án không hiệu quả, các khoản đầu tư cổ phiếu, góp vốn tại các lĩnh vực không nằm trong hoạt động chính để tập trung trả nợ các tổ chức tín dụng, các nhà cung cấp… Đồng thời, HĐQT chỉ đạo quyết liệt thu hồi các khoản hỗ trợ vốn ngắn hạn để tập trung nguồn lực cho việc khởi động lại hoạt động đầu tư và phát triển các ngành nghề chính của Tập đoàn.

Trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ 2019-2024, Ocean Group đã cơ cấu được khoản phải thu từ khách hàng bằng việc thu hồi công nợ đủ để mua gần 8,7 triệu cổ phiếu của CTCP Khách sạn và Dịch vụ đại Dương (OCH), tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu OCH của OGC từ 56,5% lên 59,85%.

Mặc dù còn một số khoản công nợ chưa thanh toán với các tổ chức tín dụng, đối tác nhưng hoạt động kinh doanh chính của Ocean Group đã có những điểm sáng. Lượng tiền mặt ghi nhận tại ngày 30/9/2019 khoảng trên 556 tỷ đồng, bên cạnh đó, kế hoạch thoái vốn tại một số dự án và các khoản đầu tư sẽ giúp Công ty tái cơ cấu các khoản công nợ, tập trung đủ nguồn lực cho việc khởi động lại các dự án đầu tư và phát triển các ngành nghề chính.

Minh Anh

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên