TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

19-04-2016 - 11:47 AM | Thời sự

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự, phát biểu chỉ đạo và khai mạc Hội nghị.

Sáng 19/4, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), Ban Bí thư Trung ương Đảng đã khai mạc Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; cùng gần 1.400 đại biểu thuộc các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các cơ quan Trung ương.

Theo chương trình, các cán bộ tham dự Hội nghị sẽ được các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước trực tiếp truyền đạt những nội dung căn bản, cốt lõi đã được Đại hội XII của Đảng thảo luận, quyết nghị và thông qua, như: Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Báo cáo chính trị; Báo cáo đánh giá kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

nhằm giúp các đồng chí là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương; lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; đội ngũ báo cáo viên Trung ương nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đồng thời vận dụng các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình hành động của tập thể và cá nhân, nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đề ra; trên cơ sở đó tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo ra sự thống nhất về ý chí và quyết tâm chính trị cao ngay trong quá trình triển khai Nghị quyết.

Theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, việc tổ chức được thực hiện với tinh thần đổi mới, nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức. Quá trình học tập, quán triệt Nghị quyết phải gắn với đấu tranh phê phán nhận thức lệch lạc; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; phê phán, phản bác thông tin, quan điểm sai trái... Qua đó, nâng cao nhận thức đúng đắn về đường lối, chủ trương của Đảng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

sẽ diễn ra trong 2 ngày, 19 và 20-4.

Quân đội nhân dân

Theo HOÀNG HÀ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên