TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

JVC lỗ 1.335 tỷ đồng: Đưa ra nhiều giải trình liên quan ông Lê Văn Hướng và ban lãnh đạo cũ

10-08-2016 - 12:26 PM | Doanh nghiệp

JVC lỗ 1.335 tỷ đồng: Đưa ra nhiều giải trình liên quan ông Lê Văn Hướng và ban lãnh đạo cũ

Trên BCTC riêng và hợp nhất kiểm toán năm 2015 của JVC, phía kiểm toán đã đưa ra nhiều ý kiến ngoại trừ và ý kiến nhấn mạnh cần lưu ý.

CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật (mã chứng khoán JVC) vừa công bố giải trình BCTC riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2015.

Trên báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2015, JVC đột ngột báo lỗ 1.350 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 187 tỷ đồng, tăng thêm 672 tỷ đồng so với số liệu báo cáo chưa kiểm toán. Và báo cáo tài chính hợp nhất lỗ 1.335 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 208 tỷ đồng.

Ngoài những nguyên nhân giải trình do tình hình kinh tế khó khăn, doanh thu sụt giảm, công ty thực hiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, các loại chi phí tài chính và chi phí quản lý tăng mạnh thì phía JVC cũng đưa ra các giải trình trên 1 số ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

Ý kiến 1 của kiểm toán về thư xác nhận: Theo đó, bên kiểm toán không thể thu thập được các thư xác nhận liên quan đến 1 số số dư phải thu ngắn hạn của khách hàng. Phía JVC đưa ra giải trình, là công ty cũng chưa nhận được đầy đủ thư xác nhận để cung cấp cho đơn vị kiểm toán tại thời điểm phát hành báo cáo.

Ý kiến 2 – sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu: Theo ý kiến của kiểm toán, công ty đã sử dụng khoản vốn chào bán cổ phiếu ra công chúng hồi tháng 1/2015 sai với kế hoạch sử dụng vốn sửa đổi đã được ĐHCĐ thông qua. Cụ thể, công ty đã dùng khoản vốn này để thực hiện chi trả cho một số hoạt động không nằm trong kế hoạch như dùng 103,9 tỷ đồng nộp thuế các loại, 500 triệu đồng góp vốn vào công ty liên doanh liên kết. Tuy nhiên, công ty cũng chưa lập hồ sơ chi tiết về việc sử dụng khoản vốn này.

Phía JVC đưa ra giải trình rằng, công ty dự định lập báo cáo riêng cho việc sử dụng khoản vốn huy động đó, nên chưa có thuyết minh về khoản này trong BCTC lần này. Đồng thời, do nhiều tài liệu đang bị cơ quan nhà nước thu giữ phục vụ quá trình điều tra liên quan lãnh đạo tiền nhiệm, nên ban lãnh đạo mới đang thu thập các tài liệu để thực hiện việc kiểm toán vốn và báo cáo trong ĐHCĐ gần nhất.

Ngoài ra, kiểm toán cũng đưa ra thêm các ý kiến nhấn mạnh, mặc dù không đưa ra thêm ý kiến ngoại trừ, nhưng cũng lưu ý người đọc các vấn đề:

-Về các giao dịch bảo lãnh cho 2 công ty liên quan đến các thành viên ban lãnh đạo tiền nhiệm. Các giao dịch này chưa được ĐHĐCĐ thông qua. Đối với nhấn mạnh này, phía JVC đưa ra giải trình rằng, nguyên Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT công ty – ông Lê Văn Hướng – đã ký hợp đồng bảo lãnh với 1 bên có liên quan ông Hướng mà chưa được sự chấp thuận của ĐHCĐ. Hiện JVC đang làm việc với các bên liên quan đến ông Hướng để làm rõ giao dịch và xử lý trách nhiệm.

-Ngoài các người bảo lãnh nêu trên, trong năm công ty cũng thực hiện các giao dịch mua, bán hàng, tạm ứng, thanh toán hộ và đầu tư góp vốn vào các dự án liên doanh liên kết với các bên liên quan thành viên tiền nhiệm của Ban Giám đốc mà chưa được HĐQT phê duyệt. Phía JVC xác định đang tích cực làm việc với các bên liên quan để tìm giải pháp xử lý.

-Ý kiến nhấn mạnh cuối cùng liên quan đến khoản trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với công ty con và liên kết liên quan đến thành viên Ban giám đốc tiền nhiệm. JVC đưa ra giải trình về việc này, cụ thể, do công ty đã tiến hành trích lập dự phòng dựa trên những đánh giá về giá trị ước tính có thể thu hồi được của các khoản công nợ phải thu…

Thái Phương

Theo Trí thức trẻ