Tin mới

VN-Index:

GTGD : tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD : tỷ VNĐ

Hàng hóa - Nguyên liệu > Kim loại

Thứ 7, 24/09/2011, 05:05 PM

Những lần giá vàng và bạc giảm mạnh nhất trong lịch sử

Những lần giá vàng và bạc giảm mạnh nhất trong lịch sử

Tuần giá vàng giảm nhiều nhất là đầu năm 1980 khi 5 phiên giao dịch mất tổng cộng 22,84%. Giá bạc có tuần giảm sâu nhất là đầu tháng 5 năm nay, khi giảm trên 27%.

CNBC đã điểm lại top 10 tuần giá vàng và bạc mất nhiều nhất kể từ năm 1980 đến nay, cụ thể như sau:Vàng


TT

Tuần đến ngày

Giá chốt tuần (USD/oz)

Thay đổi (USD)

Thay đổi so với tuần trước đó

Thay đổi so với tuần sau đó

1

25/1/1980

635

-188

-22,84 %

7,61%

2

14/3/1980

530

-75

-12,4 %

6,6 %

3

25/2/1983

448,7

-57

-11,27 %

-6,4 %

4

3/11/1978

215

-24,4

- 10,19

-2,23

5

28/2/1980

509

-56

-9,91

-4,3

6

23/9/2011

1639,8

-174,9

-9,64


7

30/1/1980

501,7

-50,8

- 9,19%

0,56

8

18/7/1980

614

-56,5

-8,43

6,35

9

17/10/2008

787,7

-71,3

-8,3

-7,29

10

5/12/2008

752,2

-66,8

-8,16

9,08

Bạc


TT

Tuần đến ngày

Giá chốt tuần (USD/oz)

Thay đổi (USD)

Thay đổi so với tuần trước đó

Thay đổi so với tuần sau đó

1

6/5/2011

35,287

-13,297

-27,37%

-0,78%

2

21/3/1980

22,5

-8,5

-26,83

-10,89%

3

23/9/2011

30,101

-10,73

-26,28%


4

4/4/1980

16,05

-4

-19,95

-3,74 %

5

4/3/1983

10,18

-2,32

-18,56%

7,22 %

6

21/3/2008

16,85

-3,805

-18,42%

6,47%

7

15/8/2008

12,815

-2,515

-16,41%

5,17%

8

10/12/2004

6,743

-1,3

-16,16%

0,89%

9

3/10/2008

11,325

-2,178

-16,13%

-6,4%

10

6/8/1993

4,578

-0.83

-15,35%

0,92%

Nguyễn Hằng

hangnt

Theo Trí thức trẻ/CNBC

Từ khóa
tin mới