TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Kinh Bắc (KBC) đặt kế hoạch 850 tỷ LNST, không chia cổ tức năm 2016 để lấy tiền trả nợ và đầu tư mới

12-04-2017 - 11:22 AM | Doanh nghiệp

Kinh Bắc (KBC) đặt kế hoạch 850 tỷ LNST, không chia cổ tức năm 2016 để lấy tiền trả nợ và đầu tư mới

Năm 2017, KBC đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 2.800 tỷ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 850 tỷ đồng.

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc-CTCP (KBC) vừa công bố tài liệu Đại hội cổ đông tổ chức ngày 21/4/2017 tại Bắc Ninh.

Năm 2017, KBC đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 2.800 tỷ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất 850 tỷ đồng. Mức doanh thu, lợi nhuận này cao hơn so với con số 2.018 tỷ đồng và 711 tỷ đồng đạt được năm 2016.

Về cổ tức năm 2016, ban lãnh đạo cho biết, năm qua, hoạt động kinh doanh của công ty hầu hết dựa vào năng lực tài chính nội tại của doanh nghiệp. KBC đã nỗ lực giảm dư nợ vay và đầu tư từ nguồn thu của doanh nghiệp. Ví dụ, năm 2015 công ty đã thanh toán gần 1.100 tỷ đồng nợ gốc và năm 2016 đã thanh toán 815 tỷ đồng nợ gốc.

Ngoài ra, việc đầu tư vào các dự án trong năm 2015 là 1.197 tỷ đồng, năm 2016 là gần 700 tỷ đồng phần lớn cũng là do nguồn vốn thu được từ hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Hiện nay, dư nợ các tổ chức tín dụng của tập đoàn còn 1.828 tỷ đồng, dư nợ lãi vay phải trả 785,4 tỷ đồng, dư nợ gốc và lãi phải trả trong năm 2017 của công ty mẹ là 633,6 tỷ đồng.

Nhu cầu đầu tư tối thiểu trong năm 2017 và những năm tới của tập đoàn dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi năm. Vì vậy, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua phương án giữ lại lợi nhuận tích lũy chưa phân phối để tái đầu tư, thanh toán các khoản nợ đến hạn, thay thế các phương án phát hành cổ phiếu để thanh toán cổ tức nhằm loại bỏ những lo ngại của cổ đông về số lượng cổ phiếu lưu hành đang tăng lên, đồng thời nâng cao năng lực tài chính, bổ sung vào vốn lưu động cho tập đoàn, hạn chế các rủi ro thanh khoản cho doanh nghiệp trong năm 2017, gia tăng lợi ích cho cổ đông.

Về phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS, công ty xin ý kiến cổ đông không chi trả thù lao cho HĐQT, BKS. Còn thù lao năm 2017 sẽ để ĐHCĐ quyết định sau.

Do các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ năm 2012-2017 đã hết. Tại ĐHCĐ lần này, công ty cũng trình ĐHCĐ thông qua việc bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2022.

Cổ phiếu KBC đã có giai đoạn tăng nóng 3 quý đầu năm 2016 nhưng từ quý 4/2016 đến nay đã giảm rất sâu, lấy gần hết thành quả tăng giá của 3 quý đầu năm 2016.

Tài liệu ĐHCĐ


Biến động giá cổ phiếu KBC trong 6 tháng

Biến động giá cổ phiếu KBC trong 6 tháng

Nam Sơn

Theo InfoNet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên