tin mới
X
+
-

Bế mạc Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TW Đảng

Chiều 15/10, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, sau 15 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc.

Các Ủy viên Trung ương và các đại biểu tham dự Hội nghị đã thể hiệntinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đónggóp nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Bộ Chínhtrị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau.

Hộinghị đã bàn và nhất trí cao về nhiều chủ trương, chính sách quan trọng trên cáclĩnh vực kinh tế-xã hội, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ và xây dựngĐảng, quyết định thành lập lại Ban Kinh tế Trung ương. Lần đầu tiên, Trung ươngtiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong không khí dân chủ, thẳng thắn vàxây dựng.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọngđã làm rõ thêm một số vấn đề và khái quát lại những kết quả quan trọng đã đạtđược.

Tổng Bí thư nêu rõ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2012 và phương hướng,nhiệm vụ năm 2013, Hội nghị đã thống nhất nhận định trong bối cảnh tình hình cónhiều khó khăn, thách thức, kinh tế-xã hội 9 tháng đầu năm có những chuyểnbiến nhất định. Tuy nhiên, áp lực lạm phát và bất ổn vĩ mô vẫn còn lớn.

Dự báo thời gian tới, kinh tế thế giới nói riêng và tình hình quốc tế nói chungcòn nhiều diễn biến khó lường. Vì vậy, trong những tháng còn lại của năm 2012 vànăm 2013, đòi hỏi phải tiếp tục tăng cường lành mạnh hóa, ổn định kinh tế vĩ mô;đặc biệt chú trọng ổn định, lành mạnh hóa, bảo đảm an toàn của hệ thống tàichính-ngân hàng; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong đầu tưvà chi tiêu công.

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung giải quyếttình trạng nợ xấu, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; khuyến khích đầu tư trongnước và đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài; ưu tiên đầu tư phát triển nôngnghiệp và du lịch.

Đồng thời đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với đổimới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; bảo đảm ổn định chính trị-xãhội; tạo nền tảng phát triển vững chắc hơn cho những năm tiếp theo. Quá trìnhtái cấu trúc đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và đặc biệt là hệ thống ngânhàng thương mại cần phải được đặt trong tổng thể và gắn kết chặt chẽ với quátrình cơ cấu lại nền kinh tế, tái cấu trúc đầu tư và tái cấu trúc thị trường tàichính nói chung.

Về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Trungương tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt và những kết quả quan trọng đã đạtđược của doanh nghiệp nhà nước, đồng thời chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồntại; trên cơ sở đó đề ra chủ trương, chính sách, biện pháp khắc phục.

Trung ương yêu cầu phải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đạihội XI và các nghị quyết, kết luận của Trung ương về vấn đề này phù hợp với bốicảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế củanước ta ngày càng đi vào chiều sâu.

 Kiên quyết điều chỉnh để doanh nghiệp nhànước có cơ cấu hợp lý, đi đầu trong đổi mới, ứng dụng khoa học-công nghệ, giữvững định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế, tập trung vào những khâu, côngđoạn then chốt của bốn lĩnh vực chính, bao gồm: Công nghiệp quốc phòng; côngnghiệp độc quyền tự nhiên; lĩnh vực cung cấp hàng hóa dịch vụ công thiết yếu; vàmột số ngành công nghiệp nền tảng, công nghệ cao có sức lan tỏa lớn. Sớm chấmdứt tình trạng đầu tư dàn trải ngoài ngành và hoàn thành việc thoái vốn nhà nướctại các doanh nghiệp có dưới 50% vốn nhà nước.

Khẩn trương bổ sung, hoàn thiện thể chế quản lý doanh nghiệp nhà nước. Các doanhnghiệp nhà nước phải được tổ chức lại theo mô hình công ty cổ phần, công tytrách nhiệm hữu hạn phù hợp với Luật Doanh nghiệp; áp dụng chế độ quản trị tiêntiến phù hợp với kinh tế thị trường và thực hiện chế độ kiểm toán, kiểm tra,giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch trên cơ sở mở rộng diện niêm yết trênthị trường chứng khoán. Chức năng điều tiết vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội củadoanh nghiệp phải được đổi mới và thay thế bằng cơ chế đặt hàng của Nhà nước,được hạch toán theo cơ chế thị trường.

Các tập đoàn kinh tế, các tổng công tynhà nước lớn phải được cấu trúc lại theo mô hình công ty mẹ-công ty con; đượckiểm toán hằng năm. Kết thúc giai đoạn thí điểm hình thành tập đoàn kinh tế nhànước; xem xét chuyển một số tập đoàn kinh tế nhà nước thành tổng công ty. Đồngthời với việc mở rộng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp, phảităng cường vai trò và sự giám sát, kiểm tra của đại diện chủ sở hữu nhà nước,nhất là trong việc phê duyệt điều lệ, quyết định chiến lược phát triển sản xuất,kinh doanh, quản lý vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, nănglực quản lý của đội ngũ lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo chủ chốt của doanhnghiệp.

Về vấn đề đất đai, thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 5 khóa XI, tại Hộinghị này, Trung ương tiếp tục thảo luận và đã nhất trí cao ban hành Nghị quyếtcủa Trung ương để lãnh đạo, chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2003,đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, góp phần huy động và sử dụng có hiệu quả hơnnguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội. Khắc phục những hạn chế, yếukém, tiêu cực trong lĩnh vực đất đai; đặc biệt là tình trạng đầu cơ, lãng phí,tham nhũng, tranh chấp, khiếu kiện kéo dài; bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhànước, của người sử dụng đất và của nhà đầu tư, góp phần ổn định chính trị-xãhội.

Trung ương tiếp tục khẳng định quyền sử dụng đất là một loại tài sản và hànghóa đặc biệt, nhưng không phải là quyền sở hữu, cần được xác định cụ thể, phùhợp với từng loại đất, đối tượng sử dụng đất và các trường hợp giao đất, chothuê đất.

Quy hoạch sử dụng đất phải đồng bộ, liên thông với quy hoạch ngành,lĩnh vực khác có sử dụng đất; phải tổng hợp, cân đối, phân bổ hợp lý, hiệu quảđất đai cho phát triển các ngành, lĩnh vực, vùng lãnh thổ và các đơn vị hànhchính trong cả nước; bảo đảm đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốcgia, lợi ích công cộng, các dự án có mục đích xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, đấtở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Xử lý nghiêm các trường hợp đãđược Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng sử dụng không đúng mục đích hoặc chậmđưa đất vào sử dụng. Quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đấtcó rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Thu hẹp đối tượng được giao đất không thu tiềnsử dụng đất; mở rộng việc giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đểthực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh thông qua hình thức đấu thầu dự án hoặcđấu giá quyền sử dụng đất.

Nhà nước chủ động thu hồi đất theo quy hoạch, kếhoạch sử dụng để tạo quỹ đất; trực tiếp thực hiện việc thu hồi đất, giao đất,giải tỏa, đền bù, hỗ trợ tái định cư theo đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục,bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và công bằng. Thực hiện giá đất do Nhànước quy định phù hợp với cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước và vớimục đích sử dụng đất, tình hình kinh tế-xã hội của cả nước, các vùng, miền vàđịa phương trong từng thời kỳ. Không để các nhà đầu tư trực tiếp thỏa thuận vớingười sử dụng đất về giá đền bù, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

 Chính phủ quyđịnh phương pháp xác định giá đất và khung giá đất làm căn cứ để Ủy ban nhân dâncấp tỉnh xây dựng, ban hành bảng giá đất; bổ sung quy định về điều chỉnh khunggiá đất, bảng giá đất sao cho linh hoạt, phù hợp hơn với từng loại đất, các đốitượng sử dụng đất và các trường hợp giao đất.

Ban Chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo khẩn trương tổng kết,đánh giá tình hình sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường quốc doanhtheo Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX, trong đó có đánh giá việcquản lý, sử dụng đất nông, lâm trường để có chính sách, biện pháp quản lý phùhợp. Có cơ chế, chính sách đặc thù về việc giao đất, chuyển quyền sử dụng đất ởvùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Về giáo dục và đào tạo, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận sôi nổi và chonhiều ý kiến về Đề án "Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứngyêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường địnhhướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tổng Bí thư nhấn mạnh Trung ương yêu cầu phải đổi mới từ nhận thức tư duy, mụctiêu đào tạo, hệ thống tổ chức, loại hình giáo dục và đào tạo, nội dung vàphương pháp dạy và học đến cơ chế vận hành, cơ chế quản lý, xây dựng đội ngũgiáo viên, cán bộ quản lý, cơ sở vật chất, nguồn lực, điều kiện bảo đảm thựchiện đổi mới toàn bộ hệ thống giáo dục, bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổthông và giáo dục đại học, đào tạo nghề. Đây là những vấn đề hết sức lớn lao,hệ trọng và phức tạp, còn nhiều ý kiến khác nhau, cần phải tiếp tục nghiên cứu,tổng kết, bàn bạc một cách thấu đáo, cẩn trọng, tạo sự thống nhất cao để banhành Nghị quyết vào thời gian thích hợp.

Trước mắt, cần tiếp tục quán triệt cácquan điểm, chủ trương của Nghị quyết Trung ương 2 khoá VIII, Kết luận Hội nghịTrung ương 6 khóa IX và các kết luận, quyết định của Bộ Chính trị, chỉ đạo triểnkhai thực hiện thật tốt Chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo từ nay đến năm2020 theo Kết luận của Hội nghị lần này.

Về phát triển khoa học và công nghệ, Ban Chấp hành Trung ương tiếp tục khẳngđịnh, phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một động lựcquan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhân lực khoa học vàcông nghệ là tài nguyên vô giá của đất nước; trí thức khoa học và công nghệ lànguồn lực đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế tri thức. Đầu tư cho nhânlực khoa học và công nghệ, đãi ngộ người tài là đầu tư cho phát triển bền vững,trực tiếp nâng tầm trí tuệ và sức mạnh của dân tộc.

Đảng và Nhà nước có tráchnhiệm và chính sách đặc biệt phát triển, trọng dụng và phát huy tiềm năng sángtạo của đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ để khoa học và công nghệ thực sự làđộng lực then chốt, là lực lượng sản xuất trực tiếp, đưa nước ta cơ bản trởthành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 và là nước công nghiệphiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21.

Trung ương yêu cầu phải đổi mới, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng và chínhquyền về vai trò của khoa học và công nghệ, coi phát huy ứng dụng và phát triểnkhoa học-công nghệ là một bộ phận không thể thiếu của quy hoạch, kế hoạch pháttriển ngành và địa phương.

Nhà nước có chính sách, cơ chế đặc biệt trọng dụng vàđãi ngộ đối với cán bộ khoa học đầu ngành; cán bộ được giao chủ trì nhiệm vụquốc gia; cán bộ trẻ tài năng. Khuyến khích, tạo điều kiện để sinh viên, nghiêncứu sinh sau khi được đào tạo ở nước ngoài về nước làm việc. Đồng thời, phải vậndụng đúng đắn cơ chế thị trường để đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lýnhà nước; cơ chế, chính sách; xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ khoa học vàcông nghệ lớn của Nhà nước.

Tăng cường và phát huy tiềm lực khoa học quốc gia;phát triển thị trường khoa học và công nghệ; chủ động, tích cực hội nhập quốctế, thu hút nguồn lực và chuyên gia người Việt Nam định cư ở nước ngoài và ngườinước ngoài tham gia các dự án khoa học - công nghệ của Việt Nam... trong đó, đổimới công tác quản lý nhà nước, đổi mới tổ chức, hoạt động và cơ chế, chính sáchlà khâu đột phá. Tập trung ưu tiên tháo gỡ các vướng mắc trong công tác kếhoạch, đầu tư, tài chính, đặc biệt là cơ chế cấp phát, thanh quyết toán kinh phícho các hoạt động khoa học và công nghệ.

Về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cácchức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọngnêu rõ đây là lần đầu tiên Trung ương bàn và ra Nghị quyết về vấn đề này. Trungương nhấn mạnh, việc xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược phải xuất phát từyêu cầu, nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốcthời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chủ động và sớm phát hiện cán bộcó triển vọng lãnh đạo, quản lý trưởng thành từ thực tiễn; chú trọng cán bộ xuấtthân từ công nhân, nông dân, trí thức; tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộdân tộc thiểu số, con em gia đình có công với cách mạng, cán bộ khoa học - côngnghệ, văn hoá, nghệ thuật...

Việc xây dựng và thực hiện quy hoạch phải đặt dướisự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị,Ban Bí thư; bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công tâm, minh bạch, kháchquan; lấy quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cácchức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước làm cơ sở cho công tác nhân sựBan Chấp hành Trung ương tại Đại hội Đảng toàn quốc.

Về phương châm, cần thực hiện quy hoạch "động" và "mở," định kỳ rà soát, đưa rakhỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện; bổ sung vào quyhoạch những nhân tố mới. Chuẩn bị nguồn quy hoạch dồi dào, mỗi chức danh có thểquy hoạch vài ba người, một người có thể quy hoạch vào vài ba chức danh. Lấy quyhoạch lãnh đạo chủ chốt ở các cấp làm cơ sở cho quy hoạch cấp chiến lược. Lấyquy hoạch cấp chiến lược thúc đẩy quy hoạch chủ chốt cấp dưới. Tạo điều kiệncông bằng và cơ chế đặc thù để cán bộ trong quy hoạch cấp chiến lược thể hiệnnăng lực, phấn đấu, cống hiến và trưởng thành

Nhân sự đưa vào quy hoạch phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện. Ban Chấp hành Trungương phải có 3 độ tuổi để bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển; có cơcấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện.

Về Báo cáo kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Bộ Chính trị, Ban Bíthư, Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm hết sức nghiêmtúc, trách nhiệm và sự gương mẫu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Sau hơn 2 thángchuẩn bị, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã dành 21 ngày, chia làm 4 đợt (trong 3tháng) để kiểm điểm tự phê bình và phê bình, coi đây là đợt sinh hoạt chính trịđặc biệt quan trọng vì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng; của Ban Chấp hànhTrung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Từng thành viên Bộ Chính trị, Ban Bí thưđã quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo là giữ đúng nguyên tắc, có tình đoàn kết,thương yêu đồng chí; vừa có lý, có tình, vừa phải xử lý nghiêm minh những trườnghợp có khuyết điểm, vi phạm, theo phương châm "trị bệnh cứu người," giúp nhaucùng tiến bộ. Nội dung kiểm điểm đã bám sát vào các nội dung, yêu cầu của Nghịquyết Trung ương 4. Các vấn đề nổi cộm, bức xúc đều được đặt ra, phân tích, mổxẻ và rút ra những bài học sâu sắc. Không khí thảo luận, góp ý, tự phê bình vàphê bình dân chủ, thẳng thắn, xây dựng, chân thành.

Qua kiểm điểm tự phê bình, phê bình và lắng nghe ý kiến góp ý của cán bộ, đảngviên, nhân dân, tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và từng đồng chí Ủy viên BộChính trị, Ban Bí thư đã nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn những ưu điểm và nhấtlà khuyết điểm của mình; phân tích, làm rõ nguyên nhân của các khuyết điểm, hạnchế, từ đó đề ra các biện pháp sửa chữa, khắc phục.

Nhiều đồng chí đã tự giácxem xét, nhìn lại mình, bước đầu có tự sửa chữa khuyết điểm, tự điều chỉnh mộtsố hành vi trong công tác và cuộc sống hằng ngày của mình, của gia đình, vợ convà người thân. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã bàn và chỉ đạo giải quyết ngay một sốvấn đề nổi cộm, bức xúc; phát huy các nhân tố tích cực, xiết lại kỷ luật, kỷcương, có tác dụng cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe và ngăn chặn các hành vi tiêucực. Quá trình chuẩn bị và tiến hành kiểm điểm cũng đã có tác động lan tỏa, nêugương cho cấp dưới học tập và làm theo, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ,đảng viên và nhân dân đối với Đảng.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trướcBan Chấp hành Trung ương về những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng,những suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên như Nghị quyết Trungương 4 đã nêu. Để giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng, góp phần giữ gìn uy tín, hìnhảnh thiêng liêng của Đảng và làm gương trong toàn Đảng, Bộ Chính trị đã thốngnhất 100% đề nghị Ban Chấp hành Trung ương cho được nhận một hình thức kỷ luậtvà xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị.

Ban Chấp hành Trung ương hoan nghênh, đánh giá rất cao sự nghiêm túc, gương mẫuvà cầu thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong kiểm điểm tự phê bình và phê bìnhđợt này cũng như sự quyết tâm, nỗ lực lớn trong lãnh đạo, chỉ đạo việc triểnkhai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; nhất trí cao với Báo cáo của Bộ Chínhtrị, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến phê bình rất thẳng thắn, sâu sắc. Về việcđề nghị xem xét kỷ luật, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận rất kỹ, cân nhắctoàn diện các mặt ở thời điểm hiện nay và đi đến quyết định không thi hành kỷluật đối với tập thể Bộ Chính trị và một đồng chí trong Bộ Chính trị; và yêu cầuBộ Chính trị có biện pháp tích cực khắc phục, sửa chữa khuyết điểm; không để cácthế lực thù địch xuyên tạc, chống phá.

Ban Chấp hành Trung ương cũng tự kiểm điểm và nhận phần trách nhiệm của mìnhtrong việc để xảy ra và chưa ngăn chặn được những khuyết điểm, yếu kém trongthời gian qua. Ban Chấp hành Trung ương xin nghiêm túc tự phê bình và thành thậtnhận lỗi trước toàn Đảng, toàn dân, và sẽ cố gắng làm hết sức mình để từng bướckhắc phục. Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu, lúc này, hơn lúc nào hết, chúng tacàng phải nêu cao trách nhiệm trước Đảng, trước dân, xiết chặt đội ngũ, tăngcường đoàn kết, thống nhất, giữ vững niềm tin, lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân vượtqua mọi khó khăn, thách thức, phát huy những kết quả bước đầu quan trọng củaviệc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, tạo được sự chuyển biến rõ rệt, khắcphục những hạn chế, yếu kém, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh,thật sự là đảng cách mạng chân chính, gắn bó máu thịt với nhân dân, động viêntoàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyếtcủa Đảng, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XI của Đảng đãđề ra.

Ban Chấp hành Trung ương ghi nhận, biểu dương các cấp ủy đảng, chính quyền vàtoàn hệ thống chính trị đã bước đầu tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyếtTrung ương 4 về xây dựng Đảng. Trung ương yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, từTrung ương đến cơ sở, từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải tiếptục thực hiện thật tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo đúng tinhthần của Nghị quyết Trung ương 4, không làm qua loa, hình thức. Càng xuống cấpdưới, cấp cơ sở càng phải được chỉ đạo chặt chẽ, hết sức tránh tư tưởng đạikhái, "làm chiếu lệ," "làm cho xong"; đặc biệt phải có những việc làm thật cụthể, thiết thực, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực tế để mỗi tổ chức mạnh hơn,mỗi cá nhân tiến bộ, gương mẫu hơn, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảngvà Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ thành công của Hội nghị, ngoài sự đóng góptích cực của các đồng chí Trung ương, các cơ quan và cán bộ tham mưu, giúp việc,còn có phần đóng góp rất quan trọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong cảnước, đặc biệt là các đồng chí cán bộ lão thành, các nhà nghiên cứu, nhà giáo,nhà khoa học, những người luôn luôn quan tâm, nhiệt tình hưởng ứng và có nhiều ýkiến đóng góp hết sức tâm huyết, trí tuệ cho công việc chung của Đảng.

Trântrọng cảm ơn những tình cảm và sự đóng góp vô cùng quý báu đó, Tổng Bí thư tintưởng rằng, với thành công của Hội nghị lần này và sự đoàn kết, nhất trí trongĐảng, trước hết là Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự ủng hộhưởng ứng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhất định chúng ta sẽ tổ chứcthực hiện thành công các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương lần này,góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng./.

Theo TTXVN
  Xem theo ngày : 
VCCorp Copyright 2007 - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam (VCCorp).
Tầng 16,17,18 - Toà nhà VTC online
Số 18 Tam Trinh, HBT, Hà Nội
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04-39743410 Máy lẻ 295. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung