TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Làm 10 đồng, lãi 7 đồng cho năm 2016, không thành viên nào trên TTCK bì nổi kết quả kinh doanh ấn tượng của VSD

Làm 10 đồng, lãi 7 đồng cho năm 2016, không thành viên nào trên TTCK bì nổi kết quả kinh doanh ấn tượng của VSD

Trong lần đầu tiên công bố báo cáo tài chính công khai, VSD công bố đạt lợi nhuận sau thuế 215,8 tỷ đồng năm 2016, tăng 18% so với năm 2015.

Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. Đây là lần đầu tiên VSD công bố công khai báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh của mình.

Theo nội dung báo cáo, năm 2016, VSD đạt hơn 400 tỷ đồng doanh thu nghiệp vụ, tăng mạnh 25% so với năm 2015. VSD đạt lãi gộp 327 tỷ đồng năm 2016.

Trong lần đầu tiên công bố báo cáo tài chính công khai này, VSD công bố đạt lợi nhuận trước thuế là 271 tỷ đồng và sau thuế là 215,8 tỷ đồng năm 2016, tăng 18% so với năm 2015. Tức, cứ thu về 10 đồng thì VSD lãi gần 7 đồng trước thuế, một hiệu suất mà rất nhiều doanh nghiệp mơ ước. Trên thị trường chứng khoán Việt Nam, có nhiều thành viên tham gia thị trường nhưng không đơn vị nào đạt được tỷ suất lợi nhuận lớn như VSD.

VSD thực hiện việc trích lập và phân phối lợi nhuận theo quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn và tài sản của doanh nghiệp, lợi nhuận của Trung tâm, sau khi khi thực hiện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và trích lập các quỹ theo quy định, số lợi nhuận còn lại sẽ nộp về ngân sách Nhà nước. Trong năm 2016, Trung tâm đã thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế vào quỹ đầu tư phát triển, quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ thưởng người quản lý với số tiền hơn 74,46 tỷ đồng, phần lợi nhuận còn lại đã nộp vào ngân sách nhà nước là 225 tỷ đồng (lợi nhuận còn lại của năm 2015 là 119 tỷ đồng và của năm 2016 là gần 106 tỷ đồng).

Tại thời điểm cuối năm 2016, VSD có số dư quỹ đầu tư phát triển 324 tỷ đồng, quỹ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 35 tỷ đồng. Vốn đầu tư của chủ sở hữu là hơn 626 tỷ đồng.

VSD là công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu Nhà nước-trực thuộc Bộ tài chính. Hoạt động chính của VSD là tổ chức thực hiện đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ hoàn tất giao dịch chứng khoán cho các chứng khoán niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán và chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết theo quy định của pháp luật. VSD cũng cung cấp các dịch vụ liên quan đến chứng khoán đăng ký tại Trung tâm cho nhà đầu tư và tổ chức phát hành. Ngoài ra, VSD cũng hỗ trợ phát triển thị trường thông qua việc cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thông tin nhằm mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán.

Tổng số nhân viên của VSD tại thời điểm 31/12/2016 là 156 người, tăng 2 người so với cuối năm 2015.

Phương Chi

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên