TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lập kế hoạch đầu tư công năm 2017

Lập kế hoạch đầu tư công năm 2017
Ảnh minh họa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các cơ quan, đơn vị (bộ, ngành trung ương và địa phương) về việc lập kế hoạch đầu tư công năm 2017.

Nguyên tắc chung về lập kế hoạch đầu tư công năm 2017 nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2017 phù hợp với dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 đã trình cấp có thẩm quyền và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2017, phù hợp với khả năng thực hiện và tiến độ giải ngân của từng dự án trong năm 2017.

Đối với các dự án khởi công mới chỉ bố trí vốn kế hoạch năm 2017 cho các dự án thật sự cần thiết đáp ứng đủ các điều kiện: Nằm trong quy hoạch đã được duyệt; Đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; Có quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công tính đến ngày 31/10/2016.

Không bố trí vốn kế hoạch đầu tư công cho các dự án không thực hiện trình tự lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định của Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2017 thực hiện theo các quy định của Luật đầu tư công, Nghị định 77/2015/NĐ-CP của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định 136/2015/NĐ-CP của Chính phủ và các Nghị định khác hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công, Chỉ thị 21/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017.

Căn cứ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2016, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, khả năng cân đối nguồn vốn trong năm 2017, khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án trong năm 2017, các bộ, ngành trung ương và địa phương dự kiến nhu cầu và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư kế hoạch năm 2017, đồng thời, lập kế hoạch: đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2017 dựa trên nguyên tắc, tiêu chí bố trí kế hoạch và dự kiến danh mục và bố trí kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2017 cho từng dự án; Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Vốn từ nguồn thu để lại cho đầu tư nhưng chưa đưa vào cân đối ngân sách nhà nước năm 2017; Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2017; Vốn trái phiếu chính quyền địa phương, vốn vay khác của ngân sách địa phương và vốn đầu tư năm 2017 của các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP);...

Các bộ, ngành trung ương và địa phương tổ chức đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016, xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 theo các hướng dẫn nêu trên và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2017 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 31/7/2016 theo quy định tại Luật đầu tư công.

Trước ngày 20/12/2016, căn cứ Quyết định giao kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chi tiết kế hoạch đầu tư nguồn NSNN năm 2017. Trước ngày 31/12/2016, các bộ, ngành trung ương và địa phương giao và thông báo kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN và trái phiếu Chính phủ năm 2016 cho các cấp, các ngành và các đơn vị cơ sở triển khai thực hiện.

Theo Khánh Linh

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên