TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

BIC, AGM, D2D, THT, VC1, SVJ, LKW, YRC, CKD, BDF vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Tổng công ty bảo hiểm BIDV (BIC): Ngày 26/6 – ngay ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 27/7/2018.

CTCP XNK An Giang (AGM): Ngày 20/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 13/7/2018.

CTCP Phát triển đô thị công nghiệp số 2 (D2D): Ngày 20/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 29/6/2018

CTCP Than Hà Tu – Vinacomin (THT): Ngày 28/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 10/7/2018.

CTCP Xây dựng số 1 (VC1): Ngày 18/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 29/6/2018.

CTCP Santomas Việt Nam (SVJ): Ngày 21/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 28/6/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%.

CTCP Cơ khí Đông Anh Licogi (CKD – Upcom): ngày 29/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/7/2018.

CTCP Cấp nước Long Khánh (LKW – Upcom): Ngày 20/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 10/7/2018.

CTCP Đường sắt Yên Lào (YRC – Upcom): Ngày 22/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7,5% (01 cổ phiếu nhận 750 đồng). Thời gian thanh toán 6/7/2018.

CTCP Giày Binh Định (BDF – Upcom): Ngày 20/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2917 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 18/7/2018.  

Thạch Lâm

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên