TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 11 doanh nghiệp

FCN, VFG, SD5, PMC, MCP, COM, HHA, CH5, IHK, SDV vừa công bố ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Fecon (FCN): ngày 9/8/2016 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 9/9/2016.

CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG): Ngày 10/8 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 24/8/2016.

CTCP Sông Đà 5 (SD5): Ngày 9/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 9/9/2016.

CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC): Ngày 10/8 – ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 22/8/2016.

CTCP In và Bao Bì Mỹ Châu (MCP): Ngày 15/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10% trong đó trả cổ tức đợt 2/2015 tỷ lệ 5% và tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 tỷ lệ 5%. Thời gian thực hiện 31/8/2016.

CTCP Vật tư – Xăng Dầu (COM): Ngày 12/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 26/8/2016.

CTCP Văn phòng phẩm Hồng Hà (HHA): ngày 11/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức 6 tháng đầu năm 2016 tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thơi gian thực hiện 23/8/2016.

CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội (CH5 – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 12/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thực hiện 25/8/2016.

CTCP In Hàng không (IHK – UpCOM): Ngày 15/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 14,5% (01 cổ phiếu nhận 1.450 đồng). Thời gian thực hiện 30/8/2016

Tổng Công ty Viglacera – CTCP (VGC – UpCOM): Ngày 10/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thực hiện 15/9/2016.

CTCP Dịch vụ Sonadezi (SDV – UpCOM): Ngày 9/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện 19/8/2016.

Thạch Lâm

Theo Trí thức trẻ