TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 12 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 12 doanh nghiệp

KSB, DPR, DBC, GIL, TPP, DQC, TAC, VC9, THG, TBD, HD2, D26 vừa công bố ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB): Ngày 17/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện 8/7/2016.

CTCP Cao su Đồng Phú (DPR): Ngày 20/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2015 tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thực hiện 30/6/2016.

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (DBC): Ngày 21/6 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện 6/7/2016.

CTCP SXKD XNK Bình Thạnh (GIL): Ngày 20/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thực hiện 7/7/2016.

CTCP Nhựa Tân Phú (TPP): Ngày 22/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thực hiện 18/7/2016.

CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC): Ngày 13/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 28/6/2016. Đồng thời DQC cũng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%.

CTCP Dầu thực vật Tường An (TAC): Ngày 17/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức lần 2/2015 tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thực hiện 30/6/2016.

CTCP Xây dựng số 9 (VC9): Ngày 17/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 30/6/2016.

CTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG): Ngày 20/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thực hiện 7/7/2016.

Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP (TBD – UpCOM): Ngày 15/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện 30/6/2016. Đồng thời TBD cũng chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 45%.

CTCP Đầu tư phát triển nhà HUD2 (HD2 – UpCOM): Ngày 20/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 29/6/2016.

CTCP Quản lý và Xây dựng đường bộ 26 (D26 – UPCoM): Ngày 16/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thực hiện 30/6/2016.

Thái Phương

Theo Trí thức trẻ