TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 15 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 15 doanh nghiệp

VJC, NCT, NNC, CAP, NBP, VSC, COM, LCG, VNC, NHC, G36, KST, VXP, FSH, HVX vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Hàng không Vietjet (VJC): Ngày 6/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 19/9/2018.

CTCP Dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCT): Ngày 31/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 40% (01 cổ phiếu nhận 4.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/9/2018.

CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC): Ngày 7/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại các năm trước và từ quỹ đầu tư phát triển chuyển sang tỷ lệ 70% (01 cổ phiếu nhận 7.000 đồng). Thời gian thanh toán 26/9/2018.

CTCP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP): Ngày 7/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 20/9/2018.

CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (NBP): Ngày 30/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 12% và trả cổ tức còn lại trước đó bằng tiền tỷ lệ 3%. Tổng tỷ lệ chi trả 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 14/9/2018.

CTCP Container Việt Nam (VSC): Ngày 28/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 12/9/2018.

CTCP Vật tư Xăng Dầu (COM): Ngày 28/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 13/9/2018.

CTCP Licogi 16 (LCG): Ngày 28/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 28/9/2018.

CTCP Tập đoàn Vinacontrol (VNC): Ngày 24/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 18/9/2018.

CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp (NHC): Ngày 30/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 20/9/2018.

Tổng công ty 36 – CTCP (G36): Ngày 30/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5,48% (01 cổ phiếu nhận 548 đồng). Thời gian thanh toán 19/9/2018.

CTCP Kasati (KST): Ngày 6/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 16% (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Thời gian thanh toán 26/9/2018.

CTCP Thuốc thú y Trung ương VETVACO (VXP-Upcom): Ngày 27/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 7/9/2018.

CTCP Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh (FSH – Đại chúng chưa niêm yết): chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 10/9/2018.

CTCP Vicem Hải Vân (HVX): Ngày 5/9 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 17/9/2018.

Nguyên Phương

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên