TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 17 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 17 doanh nghiệp

MCH, VPS, KST, NBP, DQC, ARM, VNR, LAS, CMN, TW3, MH3, VIN, BMJ, G36, TGP, CCV, PND vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Hàng tiêu dùng Masan (MCH – UpCOM): Ngày 31/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 45% (01 cổ phiếu nhận 4.500 đồng). Thời gian thanh toán 14/6/2017.

CTCP Thuốc sát trùng Việt Nam (VPS): Ngày 1/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 20/6/2017.

CTCP Kasati (KST): Ngày 5/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 22/6/2017.

CTCP Nhiệt điện Ninh Bình (NBP): Ngày 31/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 28/6/2017.

CTCP Bóng đèn Điện Quang (DQC): Ngày 31/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 3/2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 16/6/2017.

CTCP Xuất nhập khẩu Hàng không (ARM): Ngày 30/5 - ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 15,5% (01 cổ phiếu nhận 1.550 đồng). Thời gian thanh toán 26/6/2017.

Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc giá Việt Nam (VNR): Ngày 1/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 16/6/2017.

CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAS): Ngày 2/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 20/6/2017.

CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa Miliket (CMN – UpCOM): Ngày 30/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 13/6/2017.

CTCP Dược Trung Ương 3 (TW3 – UpCOM): Ngày 31/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thanh toán 21/6/2017.

CTCP Công nghiệp Cao su Bình Long (MH3 – UpCOM): Ngày 31/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 16% (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Thời gian thanh toán 19/6/2017.

CTCP Giao nhận kho vận Ngoại Thương Việt Nam (VIN – UpCOM): Ngày 15/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/6/2017.

CTCP Khoáng sản Becamex (BMJ – UpCOM): Ngày 30/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 19/6/2017.

Tổng Công ty 36 – CTCP (G36 – UpCOM): Ngày 30/5- ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5,03% (01 cổ phiếu nhận 503 đồng). Thời gian thanh toán 30/6/2017.

CTCP Trường Phú (TGP – UpCM): ngày 29/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ piếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thanh toán 12/6/2017.

CTCP Tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam (CCV – UpCOM): Ngày 29/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 8,7% (01 cổ phiếu nhận 870 đồng). Thời gian thanh toán 8/6/2017.

CTCP Xăng dầu Dầu khí Nam Định (PND – UpCOM): Ngày 31/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 3,5% (01 cổ phiếu nhận 3.500 đồng). Thời gian thanh toán 20/6/2017.

Thạch Lâm

Theo InfoNet

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên