TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 17 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 17 doanh nghiệp

KDC, KSB, CTF, SMB, NST, VEA, DMC, GMC, TMX, KCE, MCC, HAF, MRF, MH3, ISH, SUM, DCF vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Tập đoàn Kido (KDC): Ngày 10/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 16% (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Thời gian thanh toán 4/9/2018.

CTCP Khoáng sản Bình Dương (KSB): Ngày 8/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 10/9/2018. Đồng thời Khoáng sản Bình Dương cũng phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10%.

CTCP City Auto (CTF): Ngày 30/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/11/2018.

CTCP Bia Sài Gòn Miền Trung (SMB): Ngày 13/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 24/8/2018.

CTCP Ngân Sơn (NST): Ngày 20/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 18/10/2018.

Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEA): Ngày 9/8 -  ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 3,7% (01 cổ phiếu nhận 370 đồng). Thời gian thanh toán 31/8/2018.

CTCP XNK Y tế Domesco (DMC): Ngày 22/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 31/8/2018.

CTCP Sản xuất thương mại May Sài Gòn (GMC): Ngày 22/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 10/9/2018.

CTCP Vicem Thương mại Xi Măng (TMX): Ngày 14/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7,5% (01 cổ phiếu nhận 750 đồng). Thời gian thanh toán 30/8/2018.

CTCP Bê tông ly tâm Khánh Hòa (KCE – Upcom): Ngày 14/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 5/9/2018.

CTCP Gạch ngói cao cấp (MCC): Ngày 17/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng. Thời gian thanh toán 14/9/2018.

CTCP Thực phẩm Hà Nội (HAF – Upcom): Ngày 10/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 1,5% (01 cổ phiếu nhận 150 đồng). Thời gian thanh toán 20/9/2018.

CTCP Merufa (MRF): Ngày 20/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 12/9/2018.

CTCP Khu công nghiệp Cao su Bình Long (MH3 - Upcom): Ngày 20/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 20/9/2018.

CTCP Thủy điện Srok Phu Miêng Idico (ISH – Upcom): Ngày 30/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 25/9/2018.

CTCP Đo đạc và Khoáng sản (SUM – Upcom): Ngày 10/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 6,2% (01 cổ phiếu nhận 620 đồng). Thời gian thanh toán 30/8/2018.

CTCP Xây dựng và Thiết kế số 1 (DCF-Upcom): Ngày 13/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 đợt 2 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 28/8/2018.  

Nguyên Phương

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên