TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 21 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 21 doanh nghiệp

NT2, KDF, IJC, LGL, SC5, SMA, HCD, CKV, TRC, VLB, SGH, VLP, HLB, BSH, HD6, LBC, KHW, LWS, TTV, CDR, BMD vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2): Ngày 16/7 – ngày  ĐKCC nhận cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tỷ lệ 27,92% (01 cổ phiếu nhận 2.792 đồng). Thời gian thanh toán 30/7/2018.

CTCP Thực phẩm đông lạnh Kido (KDF-Upcom): Ngày 18/7 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 8/8/2018.

CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật (IJC): Ngày 20/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/8/2018.

CTCP Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang (LGL): Ngày 20/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 8/8/2018.

CTCP Xây dựng số 5 (SC5): Ngày 8/8 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 30/8/2018.

CTCP Thiết bị phụ tùng (SMA): Ngày 24/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 4,7% (01 cổ phiếu nhận 470 đồng). Thời gian thanh toán 8/8/2018.

CTCP Đầu tư sản xuất và thương mại HCD (HCD): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 20/8/218.

CTCP Cao su Tây Ninh (TRC): Ngày 17/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 23% (01 cổ phiếu nhận 2.300 đồng). Thời gian thanh toán 31/7/2018.

CTCP Cokyvina (CKV): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thanh toán 30/7/2018.

CTCP Xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (VLB – Upcom): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 7,5% (01 cổ phiếu nhận 750 đồng). Thời gian thanh toán 13/8/2018.

CTCP Khách sạn Sài Gòn (SGH): Ngày 23/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 2/8/2018.

CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long (VLP – Upcom): Ngày 20/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 10/8/2018.

CTCP Bia & Nước giải khát Hạ Long (HLB-Upcom): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền tỷ lệ 50% (01 cổ phiếu nhận 5.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/7/2018.

CTCP Bia Sài Gòn Hà Nội (BSH – Upcom): Ngày 12/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 20/7/2018.

CTCP Điện chiếu sáng Hải Phòng (HLE – Upcom): Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 6,5% (01 cổ phiếu nhận 650 đồng). Thời gian thanh toán 27/7/2018.

CTCP Đầu tư phát triển nhà số 6 Hà Nội (HD6 – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 12/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 20/7/2018.

CTCP Thương mại đầu tư Long Biên (LBC - Upcom): Ngày 24/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 14/8/2018.

CTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa (KHW – Upcom): Ngày 18/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7,2% (01 cổ phiếu nhận 720 đồng). Thời gian thanh toán 7/8/2018.

CTCP Cấp nước tỉnh Lào Cai (LWS - Upcom): Ngày 23/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 4,60079% (01 cổ phiếu nhận 460,079 đồng). Thời gian thanh toán 10/8/2018.

CTCP Thông tin Tín hiệu đường sắt Vinh (TTV – Upcom): Ngày 13/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10,9% (01 cổ phiếu nhận 1.090 đồng). Thời gian thanh toán 31/7/2018.

CTCP Cao su Đồng Nai (CDR – Upcom): Ngày 20/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 6/8/2018.

CTCP Môi trường đô thị và dịch vụ đô thị Bình Thuận (BMD-Upcom): Ngày 20/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 6,3% (01 cổ phiếu nhận 630 đồng). Thời gian thanh toán 20/8/2018.  

Thạch Lâm

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên