TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 6 doanh nghiệp

PLX, TAC, BPC, TBD, L12, CTE vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (PLX): Ngày 21/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 32,24% (01 cổ phiếu nhận 3.224 đồng). Thời gian thanh toán 24/8/2017.

CTCP Dầu thực vật Tường An (TAC): Ngày 21/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 16% (01 cổ phiếu nhận 1.600 đồng). Thời gian thanh toán 25/8/2017. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc bổ sung ngành nghề công ty.

CTCP Vicem Bao bì Bỉm Sơn (BPC): Ngày 21/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 7/8/2017.

Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh – CTCP (TBD – UpCOM): Ngày 26/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 23/8/2017.

CTCP Licogi 12 (L12 – UpCOM): Ngày 24/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Ngày thanh toán 15/8/2017. Đồng thời Licogi 12 cũng chốt danh sách cổ đông phát hành 2 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:0,422. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Hạ tầng viễn thông CMC (CTE – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 21/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 4/8/2017. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tỷ lệ 50,8%.

Thạch Lâm

Theo Trí thức trẻ