TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp

BVH, PCT, PVE, SFG, LIG, HJS, UPC, HMS vừa công bố ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền.

Tập đoàn Bảo Việt (BVH): Ngày 29/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm tài chính 2015 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thực hiện 29/7/2016.

CTCP Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long (PCT): Ngày 28/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thực hiện 8/7/2016.

Tổng công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí – CTCP (PVE): Ngày 28/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 20/7/2016.

CTCP Phân bón Miền Nam (SFG): Ngày 24/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thực hiện 20/7/2016.

CTCP Licogi 13 (LIG): Ngày 27/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 9/11/2016. Đồng thời Licogi 13 cũng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 10:12 (1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, cứ 10 quyền mua được mua 12 cổ phiếu mới).

CTCP Thủy điện Nậm Mu (HJS): Ngày 28/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thực hiện 25/7/2016.

CTCP Phát triển Công viên Cây xanh và Đô thị Vũng Tàu (UPC – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 28/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thực hiện 15/7/2016.

CTCP Xây dựng Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh (HMS – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 30/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thực hiện 15/7/2016.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ