TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 doanh nghiệp

ABT, UIC, SGD, EID, HTP, HHA, NMK, SIV, TCC vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (ABT): Ngày 10/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thực hiện 24/2/2017.

CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Udico (UIC): Ngày 16/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 6/3/2017.

CTCP Sách giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh (SGD): Ngày 6/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thanh toán 20/3/2017. Đồng thời SGD cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 dự kiến tổ chức vào 24/3/2017.

CTCP Đầu tư và Phát triển Giao dục hà Nội (EID): Ngày 8/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 3/4/2017. Đồng thời EID cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 dự kiến vào 21/4/2017.

CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát (HTP): Ngày 10/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thực hiện 27/2/2017. Đồng thời HTP cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 dự kiến tổ chức vào 5/3/2017.

CTCP Văn phòng phẩm Hồng Hà (HHA - UpCOM): Ngày 15/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức 6 tháng cuối năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thực hiện 3/3/2017.

CTCP Xây dựng Công trình 510 (NMK – UpCOM): Ngày 17/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 20/3/2017.

CTCP Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh (SB1 - UpCOM): Ngày 10/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2015 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thực hiện 24/2/2017.

CTCP Sivico (SIV - UpCOM): Ngày 10/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thực hiện 23/2/2017.

CTCP Tico (TCC – Đại chúng chưa niêm yết): Ngày 13/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2016 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện 24/2/2017.

Thái Phương

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên