TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tăng 76 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tăng 76 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán

Nguyên nhân chủ yếu do Lọc hóa dầu Bình Sơn điều chỉnh các khoản trích lập dự phòng.

CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán BSR) vừa công bố giải trình nguyên nhân chênh lệch số liệu và ý kiến của kiểm toán trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của công ty.

Theo đó, trên báo cáo tài chính riêng, tổng lợi nhuận trước thuế được điều chỉnh tăng hơn 74 tỷ đồng lên trên 200 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 36,9% so với số liệu công ty tự lập. Bên cạnh đó chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành điều chỉnh tăng 7,5 tỷ đồng dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế còn được điều chỉnh tăng 66,6 tỷ đồng, lên mức 250,7 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 36,18% so với số liệu công ty tự lập.

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tăng 76 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán - Ảnh 1.

Trên báo cáo tài chính hợp nhất, số liệu về doanh thu không thay đổi, tuy nhiên tổng lợi nhuận trước thuế được điều chỉnh tăng gần 83 tỷ đồng, và chi phí thuế TNDN hiện hành điều chỉnh tăng 7,48 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận sau thuế hợp nhất còn được điều chỉnh tăng 76,1 tỷ đồng so với số liệu trên BCTC công ty tự lập, lên mức 226,1 tỷ đồng, tương ứng mức điều chỉnh tăng 50,72%.

Theo giải trình từ phía công ty, LNTT 6 tháng cuối năm 2018 trên BCTC riêng và hợp nhất được điều chỉnh tăng chủ yếu do thay đổi các khoản trích lập dự phòng. 

-Khoản trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại BCTC kiểm toán giảm 56 tỷ đồng so với số liệu trước kiểm toán do giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho (dầu thô, sản phẩm) sau kiểm toán cao hơn so với trước kiểm toán. Nguyên nhân, do bình quân giá dầu thô, sản phẩm cả tháng 1/2019 cao hơn thời điểm ngày 14/1/2019.

-Bên cạnh đó khoản trích lập dự phòng giảm giá đầu tư được điều chỉnh giảm 16 tỷ đồng do số lỗ của công ty con - CTCP Nhiên liệu sinh học dầu khí Miền Trung – được điều chỉnh thấp hơn số liệu trước kiểm toán.

Kiểm toán cũng đưa ý kiến ngoại trừ, nhấn mạnh trên BCTC công ty. Cụ thể:

-Ý kiến ngoại trừ về việc xác định giá trị tổn thất cho khoản đầu tư vào CTCP Nhiên liệu sinh học dầu khí Miền Trung (BSR-BF) tương đương với giá trị trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn, và quyết định sử dụng toàn bộ khoản giá trị dự phòng đã trích lập để bù lỗ tổn thất tại thời điểm chuyển thành công ty cổ phần với số tiền khoảng 536 tỷ đồng. Trong khi đó giá trị tổn thất có thể thay đổi tùy thuộc vào sự phê duyệt của các cơ quan có thẩm quyền. Do vậy kiểm toán không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về giá trị khoản tổn thất này.

Giải trình về vấn đề này, phía Lọc hóa dầu Bình Sơn cho rằng công ty đã xác đinh giá trị khoản đầu tư vào BSR-BF theo số lỗ lũy kế trên BCTC của công ty con này tương ứng với tỷ lệ góp vốn của BSR vào đó. Do vậy toàn bộ khoản dự phòng này được sử dụng để bù đắp khoản tổn thất đầu tư.

-Kiểm toán cũng đưa ý kiến nhấn mạnh về việc số liệu trên báo cáo tài chính của công ty lập cho kỳ hoạt động từ 1/7/2918 (ngày công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần), tuy nhiên số liệu đầu kỳ lấy trên số liệu mà các cơ quan có thẩm quyền chưa thực hiện việc kiểm tra, phê duyệt quyết toán cổ phần hóa công ty.

Kiểm toán cũng nhấn mạnh việc Lọc hóa dầu Bình Sơn đã tạm ghi tăng nguyên giá các tài sản cố định của Nhà máy nhiên liệu sinh học Bio-Ethanol Dung Quất trong năm 2014…

Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tăng 76 tỷ đồng lợi nhuận sau kiểm toán - Ảnh 2.

Nam Sơn

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên