TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Năm 2017 Đạm Phú Mỹ đặt mục tiêu lãi ròng 823 tỷ đồng, giảm 29% so với lợi nhuận đạt được năm 2016

17-02-2017 - 12:11 PM | Doanh nghiệp

Năm 2017 Đạm Phú Mỹ đặt mục tiêu lãi ròng 823 tỷ đồng, giảm 29% so với lợi nhuận đạt được năm 2016

So với doanh thu thực hiện năm 2016, mục tiêu lợi nhuận năm 2017 của Đạm Phú Mỹ đã giảm 29%.

Tổng công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí – CTCP (mã chứng khoán DPM) vừa công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Kế hoạch tài chính

Về kế hoạch tài chính, năm 2017 Tổng công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu 7.743 tỷ đồng, lợi nhuân trước thuế dự kiến 991 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 823 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước khoảng 308 tỷ đồng. Trong đó riêng công ty mẹ tổng doanh thu dự kiến đạt 7.151 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 810 tỷ đồng.

Năm 2016, Đạm Phú Mỹ đạt 7.925 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận sau thuế 1.152 tỷ đồng, giảm 24% so với năm 2015. So với doanh thu thực hiện năm 2016, mục tiêu lợi nhuận năm 2017 của Đạm Phú Mỹ đã giảm 29%.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh

Về chỉ tiêu sản lượng, năm 2017 Đạm Phú Mỹ dự kiến sẽ sản xuất được 990.000 tấn Đạm Phú Mỹ và 13.000 tấn UFC 85/Fomaldehyde. Đồng thời dự kiến tiêu thụ được 790.000 tấn Đạm Phú Mỹ và 311.000 tấn các loại phân bón khác cùng 11.000 tấn hóa chất.

Tại thời điểm cuối năm 2016, tổng tài sản Đạm Phú Mỹ đạt 9.569 tỷ đồng. Trong đó, số dư tiền và tương đương chiếm gần 4.100 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho của công ty có giá trị 923 tỷ đồng, giảm hơn 440 tỷ đồng so với đầu năm.

Năm 2017, Đạm Phú Mỹ dự kiến chi gần 2.791 tỷ đồn đâu tư Xây dựng cơ bản và mua sắm thiết bị. Nguồn vốn đầu tư sẽ dùng khoảng 1.297 tỷ đồng từ vốn chủ sở hữu, còn lại 1.494 tỷ đồng dự kiến sẽ đi vay và từ các nguồn khác.

ThanH Mai

Theo InfoNet/HSX

Trở lên trên