TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Năm 2018 Hà Nội tinh giản biên chế hơn 7.400 công chức, viên chức

05-12-2017 - 13:53 PM | Thời sự

Năm 2018 Hà Nội tinh giản biên chế hơn 7.400 công chức, viên chức
Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng trình bày tờ trình về biên chế.

HĐND TP đã thông qua nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018 của thành phố Hà Nội giảm 225 công chức, 10 lao động hợp đồng theo Nghị của chính phủ, giảm 7.190 viên chức so với năm 2017.

Sáng 5/12, tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội khóa XV, với 96/97 đại biểu tán thành (đạt tỷ lệ 93,2%), đại biểu HĐND TP đã thông qua nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2018 của thành phố Hà Nội.

Ông Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho biết, để quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ biên chế được giao, HĐND thành phố sẽ giao UBND Thành phố tổ chức triển khai giao biên chế hành chính, sự nghiệp theo Nghị quyết của HĐND Thành phố.

Theo đó, Thành phố Hà Nội sẽ thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp sang cơ chế tự chủ theo Nghị định của Thủ tướng Chính phủ. Xác định rõ lộ trình chuyển đổi phù hợp với lộ trình tinh giản biên chế đến năm 2021. Theo đó:

-Biên chế hành chính là 10.661 biên chế, trong đó: Biên chế công chức: 8.891 biên chế (gồm dự phòng 08 biên chế); Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 1.358 chỉ tiêu; Lao động hợp đồng theo định mức: 412 chỉ tiêu.

-Biên chế sự nghiệp là 148.822 biên chế, trong đó: Biên chế viên chức: 127.933 biên chế (gồm dự phòng: 476 biên chế); Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 11.568 chỉ tiêu; Lao động hợp đồng theo định mức: 9.321 chỉ tiêu.

Theo số lượng này, giảm 225 công chức, 10 lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, giảm 7.190 viên chức so với năm 2017.

Hà Nội cũng yêu cầu cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án vị trí việc làm đã được Thành phố phê duyệt; rà soát cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm để sắp xếp, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá,... nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đổi mới công tác tuyển dụng công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII,

Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Tiếp tục kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép ban hành cơ chế đặc thù của Thành phố khuyến khích các đối tượng tự nguyện nghỉ tinh giản biên chế.

Nâng cao chất lượng đánh giá công chức, viên chức; nghiên cứu tiêu chí định lượng trong việc đánh giá trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật và bổ nhiệm cán bộ.

Y Vân (tổng hợp)

Theo Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên