TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Nhiều cổ phiếu tiếp tục bị duy trì diện bị kiểm soát, cảnh báo

Nhiều cổ phiếu tiếp tục bị duy trì diện bị kiểm soát, cảnh báo

Cổ phiếu CIG, VNA vẫn duy trì diện bị kiểm soát còn cổ phiếu RIC, DXV, HMC vẫn duy trì diện bị cảnh báo.

Cổ phiếu vẫn duy trì diện bị kiểm soát

Cổ phiếu CIG của CTCP Coma 18 : Trên BCTC soát xét bán niên năm 2016 của công ty, LNST nửa đầu năm 2016 đạt 629,7 tỷ đồng, và LNST chưa phân phối đến ngày 30/6/2016 là -128,8 tỷ đồng. Ngoài ra, kiểm toán có ý kiến ngoại trừ liên quan đến chi phí SXKD dở dang dự án Westa (248,5 tỷ đồng) do dự án này chưa được quyết toán vốn đầu tư và xác định phương án kinh doanh cho phần tài sản của chủ đầu tư nên việc xác định doanh thu còn được thu hồi và lãi/ lỗ của dự án chưa được xác định. Do đó, sở GDCK tiếp tục giữ nguyên diện bị kiểm soát đối với cổ phiếu CIG.

Trước đó, cổ phiếu CIG của Coma 18 bị đưa vào diện kiểm soát từ 16/3/2015 và vẫn giữ nguyên diện bị kiểm soát cho tới nay.

Cổ phiếu VNA của CTCP Vận tải biển Vinaship: Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2016 dựa trên BCTC soát xét của công ty vẫn là số âm (-29,4 tỷ đồng) và LNST chưa phân phối lũy kế đến 30/6/2016 là -136,2 tỷ đồng. Như vậy Công ty chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện bị kiểm soát, nên Sở GDCK tiếp tục duy trì diện kiểm soát đối với cổ phiếu VNA.

Trước đó, cổ phiếu VNA của CTCP Vận tải biển Vinaship bị đưa vào diện bị kiểm soát từ 7/4/2016 do LNST năm 2014 và năm 2015 đều là số âm.

Cổ phiếu bị duy trì diện cảnh báo

Cổ phiếu RIC của CTCP Quốc tế Hoàng Gia: Trên BCTC soát xét bán niên 2016 của công ty, LNST 6 tháng đầu năm 2016 là -21,2 tỷ đồng, LNST chưa phân phối tại ngày 30/6/2016 là -42,8 tỷ đồng. Như vậy, công ty vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện bị cảnh báo. Sở GDCK TP HCM vẫn giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu RIC.

Trước đó, cổ phiếu RIC bị đưa vào diện bị cảnh báo từ 26/8/2015 và vẫn giữ nguyên diện bị cảnh báo cho tới nay.

Cổ phiếu DXV của CTCP Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng: Trên BCTC soát xét bán niên năm 2016, LNST 6 tháng đầu năm là 4,4 tỷ đồng và LNST chưa phân phối là -55,4 tỷ đồng. Như vậy công ty vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân cổ phiếu bị đưa vào diện bị cảnh báo. Do đó, Sở GDCK TP HCM vẫn tiếp tục duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu DXV.

Trước đó, cổ phiếu DXV bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày 11/7/2013 do LNST năm 2011 sau hồi tố là số âm và bị lỗ lũy kế đến 31/12/2012.

Cổ phiếu HMC của CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh: Trên BCTC soát xét bán niên năm 2016, LNST là 27,9 tỷ đồng và LNST chưa phân phối là -5,8 tỷ đồng. Như vậy công ty vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị cảnh báo. Do đó, Sở GDCK TP HCM vẫn tiếp tục duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu HMC.

Trước đó, cổ phiếu HMC đã bị đưa vào diện bị cảnh báo từ 30/3/2016 do LNST và LNST chưa phân phối tính đến 31/12/2015 là số âm.

Thái Phương

Theo Trí thức trẻ