Sabeco

Sabeco

Siêu sao tỷ đô của bộ công thương

15 Tập đoàn, Tổng công ty
do Bộ Công thương quản lý

Các doanh nghiệp bộ công thương đang nắm giữ

Hầu hết là trụ cột của nền kinh tế như PVN, EVN, Petrolimex, Vinacomin, Vinachem, Sabeco...

7 Tập đoàn, Tổng công ty có doanh thu tỷ đô mỗi năm
có thể sắp xếp thành một đội bóng mini

  • Xếp hạng doanh thu
    (tỷ đồng)
  • Xếp hạng lợi nhuận
    (tỷ đồng)
Sabeco là ngôi sao số 1

Xét về hiệu quả kinh doanh thì Sabeco mới là số 1

TỶ SUẤT LỢI NHUẬN/ DOANH THU (ROS)
TỶ SUẤT LỢI NHUẬN/ TỔNG TÀI SẢN (ROA)
BỘ CÔNG THƯƠNG NẮM GIỮ 90% CỔ PHẦN SABECO
Cơ cấu cổ đông

Nhiều tên tuổi lớn như Heineken, ThaiBev, SAB Miller
đang "dòm ngó" Sabeco khi Bộ Công thương thoái vốn

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2015 CỦA SABECO CAO KỶ LỤC

(tỷ đồng)

SABECO DẪN ĐẦU THỊ PHẦN BIA VIỆT NAM

Thị phần