TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Ô tô Hàng Xanh (HAX) thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50%

Ô tô Hàng Xanh (HAX) thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 50%

Năm 2017 Ô tô Hàng Xanh đạt hơn 84 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, thực hiện được 88% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco – mã chứng khoán HAX) vừa thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo đó Haxaco dự kiến phát hành 11.671.216 cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 116,7 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển gần 4,25 tỷ đồng; lấy hơn 67,3 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần; và lấy gần 48,76 tỷ đồng từ LNST chưa phân phối năm 2017.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1 vá quý 2/2018.  

Kết quả SXKD năm 2017

Haxaco cũng vừa công bố nội dung tài liệu dự kiến trình ĐHCĐ thường niên năm 2018 với báo cáo cụ thể năm 2017 công ty bán được 1.929 đầu xe, tăng 39% so với năm 2016. Doanh thu thuần đạt 3.933 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 33,8%, lợi nhuận sau thuế đạt 84,3 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ nhưng chỉ mới thực hiện được 88% chỉ tiêu LNST cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Với kết quả đạt được, trong tờ trình dự kiến gửi tới ĐHCĐ thường niên năm 2018, ban lãnh đạo công ty đề xuất chia cổ tức tỷ lệ 15%/VĐL bằng tiền mặt.

Kế hoạch kinh doanh năm 2018

Năm 2018 Haxaco đặt mục tiêu bán được 2.592 xe, tăng 34,4% so với lượng xe bán ra năm 2017. Doanh thu ước đạt 5.184 tỷ đồng, tăng 31,8% so với thực hiện năm 2017 và lợi nhuận sau thuế ước đạt 116 tỷ đồng.

Thay đổi mô hình quản trị công ty

HĐQT cũng đệ trình ĐHCĐ thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức công ty theo hình thức quản trị mới bào gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT. Mô hình quản trị mới này không bao gồm Ban kiểm soát.

Đồng thời với đó là trình ĐHCĐ thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ Thành viên BKS hiện tại.

Kế hoạch thu lao năm 2018

HĐQT Haxaco cũng trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch trả thù lao năm 2018 với mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 50 triệu đồng/tháng và thù lao cho mỗi thành viên HĐQT là 15 triệu đồng/tháng.  

Nguyên Phương

Theo Trí thức trẻ/SSC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên