TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Pjico dự kiến phát hành riêng lẻ 17,7 triệu cổ phiếu cho một công ty bảo hiểm của Hàn Quốc

18-04-2017 - 21:00 PM | Doanh nghiệp

Pjico dự kiến phát hành riêng lẻ 17,7 triệu cổ phiếu cho một công ty bảo hiểm của Hàn Quốc

Nhà đầu tư chiến lược nước ngoài được Pjico lựa chọn là Samsung Fire & Marie Insurance Co., Ltd (SFMI) - là một công ty bảo hiểm phi nhân thọ của Hàn Quốc.

Ngày 26/4 tới đây CTCP Bảo hiểm Petrolimex (Pjico – mã chứng khoán PGI) sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017. Nhiều nội dung quan trọng dự kiến sẽ được trình ĐHCĐ lần này.

Kết quả kinh doanh năm 2016

Kết quả kinh doanh năm 2016, tổng doanh thu bảo hiểm gốc đạt 2.284 tỷ đồng, trong đó riêng doanh thu từ nghiệp vụ xe cơ giới đạt 1.097 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 44%. Nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe mang về gần 284 tỷ đồng doanh thu, trong đó doanh thu bảo hiểm học sinh đạt 81 tỷ đồng…


Cơ cấu doanh thu bảo hiểm gốc Pjico năm 2016.

Cơ cấu doanh thu bảo hiểm gốc Pjico năm 2016.

Cả năm Pjico báo lãi sau thuế gần 106 tỷ đồng. Ban lãnh đạo công ty đã trình phương án phân chia lợi nhuận, trong đó trích 5% tương ứng gần 5,3 tỷ đồng vào quỹ dự trữ bắt buộc, trích 3% tổng lợi nhuận và quỹ đầu tư phát triển và trích 11,6 tỷ đồng vào quỹ khen thưởng 0,45 tháng lương, trích tiếp 7,7 tỷ đồng vào quỹ phúc lợi 0,3 tháng lương. Đồng thời trình phương án chia cổ tức năm 2016 tỷ lệ 11%, tương ứng dành hơn 78 tỷ đồng trả cho cổ đông.

Trong năm 2016, Pjico đã chi gần 1,63 tỷ đồng tiền lương và thù lao cho HĐQT công ty gồm 1 chủ tịch kiêm nhiệm, 1 ủy viên HĐQT chuyên trách và 5 ủy biên HĐQT kiêm nhiệm. Trong đó, đáng chú ý, tổng lương và thù lao của Chủ tịch HĐQT cả năm 177,6 triệu đồng, còn ủy viên HĐQT chuyên trách – ông Nguyễn Văn Tiến - nhận về 757,9 triệu đồng. Các ủy viên HĐQT kiêm nhiệm khác mỗi người đều nhận 138,6 triệu đồng cả năm.

Đối với Ban kiểm soát , ông Nguyễn Văn Học, trưởng BKS được nhận 692,9 triệu đồng tiền lương và thù lao cả năm; ông Phạm Phú Tiến, thành viên BKS chuyên trách nhận về 476,4 triệu đồng, còn 3 thành viên còn lại mỗi người nhận 95,3 triệu đồng. Tổng mức chi lương và thù lao BKS năm 2016 gần 1,46 tỷ đồng.

HĐQT cũng nhất trí miễn nhiệm vị trí Trưởng BKS đối với ông Nguyễn Văn Học từ 26/4/2016.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017

Kế hoạch kinh doanh năm 2017, Pjico đặt mục tiêu tổng doanh thu 3.080 tỷ đồng, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc đạt 2.500 tỷ đồng (không bao gồm 95 tỷ đồng thuộc kế hoạch bảo hiểm tàu cá theo Nghị định 67/CP), lợi nhuận trước thuế khoảng 140 tỷ đồng và phấn đấu chia cổ tức không thấp hơn 10%.

Phát hành riêng lẻ 17,7 triệu cổ phiếu cho Samsung Fire & Marie Insurance

Ban lãnh đạo Pjico cũng trình ĐHCĐ phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ và sử dụng vốn phát hành. Cụ thể, Pjico dự kiến phát hành 17,74 triệu cổ phiếu mới chào bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài Samsung Fire & Marie Insurance Co., Ltd (SFMI). Đây là một công ty bảo hiểm phi nhân thọ của Hàn Quốc. Giá phát hành được ủy quyền cho HĐQT quyết định nhưng không thấp hơn mức giá tối thiểu được khuyến nghị trong báo cáo tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp…

Số vốn thu về sau đợt chào bán để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh, tăng khả năng giữ lại phí bảo hiểm.

Xem thêm tài liệu ĐHCĐ PGI

Nguyên Phương

Theo InfoNet/PGI

Trở lên trên