TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Qua thanh tra kiến nghị xử lý tài chính gần 7.100 tỷ đồng

05-07-2016 - 22:01 PM | Tài chính - ngân hàng

Qua thanh tra kiến nghị xử lý tài chính gần 7.100 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2016, Thanh tra ngành Tài chính đã triển khai thực hiện 25.376 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiến nghị xử lý về tài chính gần 7.100 tỷ đồng.

Nhiều kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách

Ngay từ những ngày đầu năm 2016, Thanh tra Bộ Tài chính đã đôn đốc, phối hợp với Thanh tra các Tổng cục lựa chọn các đối tượng có rủi ro cao để tập trung thanh tra, kiểm tra, do đó các cuộc thanh tra đã có trọng tâm, trọng điểm và phát huy hiệu quả cao hơn.

6 tháng qua, Thanh tra ngành Tài chính đã triển khai thực hiện 25.376 cuộc thanh tra, kiểm tra; kiểm tra 316.690 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế; thực hiện kiểm tra nội bộ 943 cuộc.

Kết quả thanh tra, kiểm tra của các kết luận đã lưu hành đã phát hiện và kiến nghị xử lý về tài chính gần 7.100 tỷ đồng. Trong đó kiến nghị nộp ngân sách Nhà nước 5.300 tỷ đồng; giảm trừ dự toán kinh phí, giảm trừ cấp phát kinh phí hơn 2 tỷ đồng; giảm trừ thanh quyết toán, không thanh toán kinh phí 146 tỷ đồng; kiến nghị tài chính khác gần 1.600 tỷ đồng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai: Thanh tra Bộ Tài chính cần đẩy mạnh hơn nữa việc triển khai thực hiện kế hoạch đã đề ra, đảm bảo cả về tiến độ thời gian và chất lượng thanh tra.

Cùng với đó là phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong Ngành trong công tác thanh, kiểm tra đảm bảo thời gian hoàn thành các báo cáo đúng tiến độ đề ra, chủ động hơn nữa trong công tác thanh, kiểm tra; phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt phát huy vai trò là công cụ phát hiện và xử lý truy thu những khoản sai phạm về thuế, góp phần tăng thu, đảm bảo chi tiêu đúng chế độ quy định, từ đó góp phần vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của ngành Tài chính.

Trong các kết luận thanh tra có nhiều kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách, tiền, tài sản Nhà nước và kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách liên quan đến công tác quản lý, điều hành tài chính ngân sách của đất nước.

Riêng Tổng cục Hải quan trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện thanh tra, kiểm tra nội bộ 183 cuộc, kiến nghị truy thu là gần 22 tỷ đồng; truy hoàn 887,7 triệu đồng và xử phạt vi phạm hành chính 2,4 tỷ đồng. Số tiền thanh tra ngành Hải quan thực hiện kiến nghị đã nộp vào ngân sách 14 tỷ đồng.

Lực lượng Hải quan cũng đã thực hiện 3.224 cuộc kiểm tra sau thông quan, quyết định truy thu gần 815 tỷ đồng, thực thu vào ngân sách 766,8 tỷ đồng.

Các đơn vị chống buôn lậu trong toàn ngành Hải quan đã chủ trì bắt giữ 8.126 vụ, với trị giá hàng hoá vi phạm khoảng 373 tỷ đồng; thu nộp ngân sách 169 tỷ đồng.

Hạn chế kéo dài lưu hành kết luận thanh tra

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ông Trần Văn Vượng - Chánh Thanh tra Bộ Tài chính cho biết đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Cụ thể: Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Tài chính, nhiệm vụ của Ngành trong quản lý và điều hành tài chính - ngân sách để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính 2016 đã được Bộ Tài chính phê duyệt và những nhiệm vụ đột xuất được giao.

Bên cạnh đó, các đơn vị thanh tra sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp thanh tra, kiểm tra để nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra; tổ chức thực hiện tốt các quy định pháp luật về hoạt động thanh tra, kiểm tra; hạn chế tình trạng kéo dài thời gian lưu hành kết luận thanh tra do những nguyên nhân chủ quan; tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra; làm rõ nguyên nhân việc thực hiện chậm hoặc thực hiện thiếu triệt để những kiến nghị, đề xuất biện pháp khắc phục.

Đặc biệt, theo ông Vượng, Thanh tra Bộ Tài chính sẽ chú trọng, tổ chức thực hiện để công khai, minh bạch về kết quả thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công khai từ chương trình, kế hoạch và kết quả.

Theo Hồng Vân

Báo Hải quan

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên